Ontdek samen

Een nieuw idee komt meestal nièt uit de lucht gevallen en je krijgt een ingeving voor een nieuwe aanpak ook zèlden op je bureel in je eentje. Om met een 'nieuwe' bril te kunnen kijken naar 'oude maatschappelijke problemen', heb je soms ervaring en kennis nodig. Soms geluk en creativiteit. Maar zèker de inspiratie, hulp en feedback van anderen. 
Ook jouw concept heeft vermoedelijk baat bij feedback, inspiratie en partners. De Sociale InnovatieFabriek helpt je daarbij op verschillende manieren.

Online inspiratie

Praktijkvoorbeelden

De Sociale InnovatieFabriek spot wekelijks prakijkvoorbeelden van sociale innovaties uit Vlaanderen en in Brussel.
Ken je een voorbeeld dat hier nog niet bij staat? Laat het ons weten! We maken graag promotie voor uw concept.
In onze publicaties lees je meer over de sociale innovaties van het jaar. Op workshops krijg je een exemplaar. De Engelstalige versie met uitgebreidere uitleg over de werkwijze van de Sociale InnovatieFabriek kan je hier ontdekken.

Ontmoeten

Sociale innovatie ontstaat daar waar mensen met verschillende ervaringen, expertise of bezigheden samen komen. De Sociale InnovatieFabriek organiseert daarvoor inspiratiemomenten. Hou onze kalender in de gaten voor nieuwe ontmoetingsmomenten of bekijk het vormingsaanbod in de Sociale Innovatie Academie.

Lerend netwerk

Je zoekt advies of begeleiding voor je sociaal innovatief concept? Bij een klassiek advies- of consultancybureau kan dat advies al snel peperduur worden. Niet bij de Sociale InnovatieFabriek. Wij zoeken naar een sociale win-win. Je krijgt begeleiding op maat van jouw concept, maar in ruil zet je je achteraf ook in om àndere mensen met een vraag verder te helpen. We zijn er immers van overtuigd dat iedereen bepaalde knowhow heeft die relevant is voor sociaal innovatoren. Jij hebt misschien expertise in het opzetten van partnerschappen waar iemand anders baat bij heeft. Die persoon kent evenwel wèl veel over business modellen, waar een derde innovator weer naar op zoek is. Die op zijn beurt weer een andere innovator goed zou verder helpen rond impactmeting. Enzovoort. 

> Peer-to-peer leren in de praktijk

Heb je een sociaal innovatief concept, dan gaan we tijdens een oriëntatiesessie met je na na op welke vlakken je concept er al staat en waar het nog verder dient versterkt te worden. Deze 'versterking' wordt niet gegeven door het personeel van de Sociale InnovatieFabriek, maar door innovatoren uit ons 'lerend netwerk' die samen met jou op zoek gaan naar antwoorden voor problemen bij je innovatie. Het lerend netwerk sociale innovatie is een uitgebreide groep van innovatoren, experten en kritische denkers uit de bedrijfswereld, maatschappelijk middenveld en daarbuiten, gepassioneerd door sociale innovatie en gedreven om er voor te zorgen dat jouw concept het verschil kan maken.

De Sociale InnovatieFabriek gaat na wie uit het netwerk voor jouw concept de meest interessante sparringpartner is. We bieden de mogelijkheid gedurende een halve dag met deze sparringpartner te werken aan het versterken van jouw sociaal innovatief concept tijdens een versterkingsessie. De sparringpartner krijgt vooraf informatie over je project en een leiddraad voor het gesprek, zodat hij of zij goed geïnformeerd met jou kan vergaderen.

> Is dit gratis?

Deze begeleiding is gratis, maar… niet gratuit. Om de inzet van het netwerk te organiseren, zette de Sociale InnovatieFabriek een lerend netwerk op, waar de transacties in kennis worden geruild met een munt. De munteenheid van het lerend netwerk is de SIF gedoopt en wordt gebruikt om een community op te bouwen waarbinnen gericht gezocht wordt naar de meest interessante match tussen de knowhow van de verschillende gebruikers.Van zodra je een versterkingssessie hebt gevolgd, bouw je binnen het lerend netwerk een SIF-debet op van 8 SIF. Het netwerk werkt volgend een 'voor wat, hoort wat' principe, zodat jij dus daarna op jouw beurt je debet kan werken door zelf kennis in te brengen. Je kan dit zelf doen of er iemand voor aanspreken in je organisatie of bedrijf. Door een tegenprestatie te leveren, is je saldo terug in balans (en is een andere innovator verder geholpen).

Je kan je SIF balans terug in evenwicht brengen, door een van volgende tegenprestaties te doen binnen het netwerk:

 • Je geeft een versterkingssessie (8 SIF)

  Je gaat in op de vraag van een van de medewerkers van de Sociale InnovatieFabriek om met jouw knowhow op te treden als sparringpartner voor een andere organisatie/ander bedrijf. De Sociale InnovatieFabriek bezorgt je hiertoe de nodige informatie (beschrijving van het concept, beschrijving van de partij aan wie de versterkingssessie gegeven wordt, beschrijving van de knowhowbehoefte) en materialen. Er is een leidraad ontwikkeld die via enkele gerichte vragen het gesprek zal helpen structureren. Je bekijkt dit alles op voorhand en je trekt een halve dag tijd uit voor de versterkingssessie met de andere partij. De versterkingssessies vinden telkens plaats in Brussel en nemen ongeveer 2,5 uur tijd in beslag.

 • Je geeft een workshop/keynote tijdens een event van de Sociale InnovatieFabriek. (8 SIF)

  Regelmatig doet de Sociale Innovatiefabriek beroep op sprekers om de sociaal innovatoren van de toekomst te inspireren. Je bereidt je keynote of workshop over de sociale innovatie die je zelf wist op te zetten grondig voor en brengt deze voor het publiek van de Sociale InnovatieFabriek.

 • Je neemt actief deel aan een paneldiscussie, georganiseerd door of in samenwerking met de Sociale InnovatieFabriek (4 SIF)

  Sociale innovatie leidt vaak tot boeiende discussies. De Sociale InnovatieFabriek wordt regelmatig gevraagd ergens over sociale innovatie te gaan spreken, of organiseert zelf een panelgesprek. Jij maakt deel uit van het panel.

 • Je schrijft een toegankelijk artikel voor online gebruik (website, blogpost,… 4 SIF)

  Je beschrijft een door de Sociale InnovatieFabriek aangebrachte case, je brengt verslag uit van een innovatie event of bericht over een interessante methode.
  Per pagina van 2000 tekens kan je 4 SIF verdienen.

 • Je deelt kennis met de Sociale InnovatieFabriek over een thema dat sociale innovatie kan ondersteunen of stimuleren. (4 SIF)

  Innovatoren willen op de hoogte zijn van aspecten rond sociale innovatie en sociaal ondernemerschap, zoals sociaal-juridische thema’s, communicatiemethodes, vrijwilligerswerking, financieringsmogelijkheden, verzekeringen of crowdsourcing. Je maakt het team van de Sociale InnovatieFabriek op vraag wegwijs in een van deze ondersteunende of stimulerende thema’s.

Gedetailleerde informatie over de werking van het lerend netwerk vind je hier.