Ga verder naar de inhoud

Drie nieuwe bestuurders én een nieuwe voorzitter!

18/06/2024

Met trots stellen we onze drie nieuwe gezichten van onze Raad van bestuur aan je voor. Ze brengen stuk voor stuk expertise én netwerk binnen in de organisatie. Ook hebben we een nieuwe voorzitter die de fakkel overneemt van Paul Ongenaert. Benieuwd wie ze zijn en wat hun plan is met de Sociale InnovatieFabriek? Je leest het hieronder.

Soumaya

Soumaya Zaougui: gedelegeerd bestuurder en communicatiestrateeg bij Billie Bonkers

Waarom wou je graag voorzitter worden van onze raad van bestuur?

Ik startte in 2021 als kersverse bestuurder van de Sociale InnovatieFabriek (SIF) en dat is intussen al een geweldige ervaring gebleken. Het heeft mijn blik als bedrijfsleider verruimd op innovatief ondernemerschap en het heeft mij in verbinding gebracht met maatschappelijk bewogen stakeholders. Mijn stap richting voorzitterschap van de SIF zie ik als een verdieping van mijn engagement. Ik wil graag samen met ons competente team van bestuurders de SIF verder versterken in haar ambitie: pioniers (ondernemingen, organisaties) ondersteunen die met vernieuwde oplossingen komen voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Want het zijn deze pioniers die de status quo uitdagen.

En als ik heel eerlijk mag zijn zie ik het ook als een verdieping van mezelf. Want in de omgeving van de Sociale InnovatieFabriek kan je niet anders dan bijleren en ontdekken.

Je bent al meer dan 2 jaar lid van onze raad van bestuur. Toen je begon wou je de blik van de SIF verruimen naar de ‘Captains of Civil Industry’. Is dat al wat aan het lukken?

De Sociale InnovatieFabriek is 11 jaar geleden gestart vanuit de Captains of Social Society. Ik wilde graag de blik verruimen naar de Captains of Civil Industry. Er zijn vandaag heel veel bedrijven die, binnen een commerciële context, hun resources en hun menselijk kapitaal ook willen inzetten voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Denk maar aan thema’s zoals mobiliteit of duurzaamheid.
Dat is aardig aan het lukken: we zetten ze in als kansengevers voor sociale innovatoren, brengen ze samen in een netwerkcongres of starten projecten met hen op. Dat is helemaal niet mijn verdienste maar deze van het uitstekend sterke team van de fabriek. Ik probeer vooral mijn netwerk en expertise te delen met de SIF. En het helpt natuurlijk ook dat ons bestuur een mooie mix is van bestuurders uit de sociale of maatschappelijke sector en ondernemers met een maatschappelijk hart

Wat is volgens jou de grootste hefboom om sociale innovatie mainstream te maken?

Daarvoor maak ik graag een brugje naar het thema gedragsverandering. Een thema waar ik als ondernemer uit de communicatiesector sterk mee bezig ben. Als sociale innovatoren willen we meestal consumenten, burgers iets laten doen wat ze niet van plan waren te doen zoals bv mensen stimuleren tot duurzaam aankoopgedrag, zich duurzaam te verplaatsen, gezond te eten of aan co-housing te doen, …

Als je sociale innovatie mainstream wil maken dan is het belangrijk dat je het brede publiek kan bereiken (en dus niet alleen de reeds overtuigde consumenten of burgers). Dit doen we door zo veel mogelijk drempels weg te werken bij onze doelgroep om het gewenst gedrag zo gemakkelijk mogelijk te maken. Als sociale innovator kan je daar handig op inspelen door producten of concepten te ontwikkelen die drempelverlagend zijn. Denk maar aan een herbruikbare beker als alternatief voor wegwerpbekers, of een deelplatform waar je heel goedkoop de auto van je buren kan lenen als je er zelf geen hebt.

Heb je soms nog een leuk weetje over jezelf?

Ik heb Tunesische roots. Van mensen met Zuiders bloed zeggen ze wel eens dat ze ‘tijd’ anders beleven. “They are living in the moment” Dat klopt helemaal. Dat wil ook zeggen dat ergens op tijd komen een grote uitdaging is voor mij. Wekkers, outlook- reminders helpen me hierbij. Alleen voor het bestuur van de SIF heb ik deze hulpmiddeltjes helemaal niet nodig. Daar ben ik steeds op tijd.

Marleen

Marleen Denef: impactadvocaat, keynote speaker, adviseur

Waarom heb jij je kandidaat gesteld voor de Sociale Innovatiefabriek?

Omdat het een organisatie is die mij nauw aan het hart ligt. Ik volg de Sociale InnovatieFabriek al vele jaren. Jullie zetten echt in op maatschappelijke verandering, scalen en uitvergroten van sociale innovatie. Vooral in maatschappelijke problemen waar niemand anders een oplossing voor heeft. De overheid niet en de markt niet. Dat vind ik een heel boeiend segment van de samenleving.

Het is erg te bewonderen dat er mensen zijn die opstaan en zich niet neerleggen bij een maatschappelijk probleem. Ze bedenken een oplossing en zetten dat in de wereld. De Sociale InnovatieFabriek geeft vleugels aan die mensen en zorgt dat ze zich niet te pletter lopen tegen de muur van de ontmoediging. De organisatie is ondertussen uitgegroeid tot een heel betrouwbare partner met veel kennis en expertise. Dus toen de oproep er kwam, heb ik niet lang getwijfeld.

De Sociale InnovatieFabriek geeft vleugels aan die mensen en zorgt dat ze zich niet te pletter lopen tegen de muur van de ontmoediging.

Welke expertise breng je mee naar de Sociale Innovatiefabriek?


Ik heb een juridische expertise uitgebouwd samen met de rest van het team bij impact advocaten. Maar ondertussen heb ik al een vijfje voor mijn leeftijd staan. En dat betekent dat ik niet noodzakelijk altijd met juridisch technische zaken aan de slag wil. Ik heb een aantal voorkeurthema's. Zoals goed bestuur en de opvolging in organisaties. Wat misschien voor sommige sociaal innovatoren een uitdaging is. Omdat het hele bedrijf is opgehangen aan hun persoon.

Maar daarnaast kijk ik ook breder. Naar de stukken verandering die de samenleving nodig heeft en het juridische overstijgen. En dan bedoel ik vooral de innerlijke fitness, zoals ik dat dan noem. Dus alles wat te maken heeft met de inner development goals.

Ik heb vijf sleutels ontwikkeld: de inner change goals. Die heb ik ontwikkeld naar aanleiding van wat mij overkomen is. Enkele jaren geleden belandde ik in een rolstoel. Ik ben in mezelf gaan kijken en kwam tot vijf sleutels die belangrijk zijn voor personen die geconfronteerd worden met plotse veranderingen. Ik heb de parallel getrokken met de verandering die de wereld kan gebruiken. En hoe we daar als ondernemers, die toch alchemisten zijn voor een betere wereld, die sleutels kunnen gebruiken als bouwstenen voor verandering. Zo worden ondernemers hybride helden die profit en purpose combineren.


Wat is volgens jou de grootste hefboom om sociale innovatie mainstream te maken?

Inspirerende verhalen, denk ik. En het inzicht dat de verandering die we nu in gang steken ten goede komt van de volgende generaties. “We don't own the planet, we borrow it from our children.” Dat heb ik steeds een inspirerende quote gevonden.

Want ook in de corporate sector hebben ondernemers kinderen, een volgende generatie die klaar staat. Maar het moet nog doordringen op vele plaatsen dat als we zo blijven doorgaan die planeet niet meer leefbaar is.

Wat daar ook bijhoort is het herdenken van het vennootschapsmodel. De vennootschap is de juridische drager van de onderneming. Vandaag is dat nog steeds een model van Napoleon en dat is voorbij gestreefd. In de tijd van Napoleon waren er geen planetaire problemen. De zeeën waren eindeloos te bevaren. Er was geen klimaatverandering. Vandaag zitten we in een wereld waarin er zoveel uitdagingen zijn. Geef aandeelhouders een redelijke winst in plaats van alle winst. En vraag hen om de rest in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke problemen, als onderdeel van onze collectieve duty of care.

We don't own the planet, we borrow it from our children.

Hoe zie jij de Sociale Innovatiefabriek binnen vijf jaar?

Ik vind dat de Sociale Innovatiefabriek goed bezig is. Ik weet wel dat er wellicht altijd de drang is om grootser, breder, ruimer te gaan. Maar ik denk dat als de Sociale Innovatiefabriek blijft netwerken zoals ze dat nu doet er nog ruimte is om extra tentakels binnen te krijgen in de corporate sector. Om in die pure ‘for profit’ partnerschappen te maken. Bijvoorbeeld bij een VOKA, Unizo of VBO zodat ze geïnspireerd worden door andere businessmodellen of storytelling.

Welke drie woorden typeren jou?

Ondernemend. Nieuwsgierig. Verbindend.

Proberen verbindingen te leggen tussen mensen die niet altijd zo makkelijk te verbinden zijn. Nieuwsgierig naar datgene wat je wel kan voelen maar niet altijd rationeel kan begrijpen. En ondernemend omdat ik de behoefte heb om initiatief te kunnen nemen. Of samen met anderen in verbinding te gaan om dan iets nieuw in de wereld te zetten. Al is dat een stuk moeilijker geworden sinds ik in een rolstoel zit.

Frederik

Frederik Matthijs: directeur Trividend

Waarom heb jij je kandidaat gesteld als bestuurder voor de Sociale InnovatieFabriek?

Ik ken de Sociale InnovatieFabriek al van bij de start. Zelf ben ik altijd actief geweest in de financiering van sociale ondernemers. Ik geloof heel hard in de waarde van de Sociale InnovatieFabriek. Voor mij gaat dat in eerste plaats over de verbindende rol die de Sociale Innovatiefabriek speelt.

Ze doen dat door een ecosysteem samen te brengen en ze aan te sturen om proactieve verbindingen te maken. Een ecosysteem van ondersteuners, financiers, overheden en dergelijke. De SIF kent dat netwerk zeer goed. Bovendien maakt het niet uit in welke sector je zit. Integendeel, ze gaan kijken om over de grenzen heen verbindingen te maken. En daar ontstaat echte innovatie op. Daar wil ik graag aan meewerken.

Ik ben iemand die al een hele tijd zeer gedreven is om de kennis en het netwerk dat ik heb te kunnen inzetten voor positieve maatschappelijke veranderingen. En ik denk dat ik dat in de rol als bestuurder goed kan in de praktijk brengen. Door mee na te denken over strategie van de organisatie en specifieker mijn kennis over innovatieve financieringsvormen. Dat zal toch belangrijk worden in de toekomst.

Welke expertise breng je mee naar de Sociale Innovatiefabriek?

Laat ons zeggen dat mijn financieringservaring de meest expliciete ervaring is. Ik heb er mijn hele loopbaan al rond gewerkt, maar ik denk ook breder.

Ik ben zelf ook oprichter van een aantal sociaal ondernemingen. Dus ik ken het leven als een starter. Het ploeteren, het zoeken naar de juiste structuur, financiering of verdienmodel. Dat kan handig zijn als er op de raad van bestuur wordt gediscussieerd over welk soort ondersteuning we willen gaan bieden.

Verder ken ik het leven als bestuurder. Ik ben 15 jaar voorzitter geweest van een wijkgezondheidscentrum en heb dat zien groeien naar 40 personeelsleden. Dus als andere bestuurders vragen hebben of met dingen worstelen kunnen ze bij mij terecht. Ik heb ook een visie over wat een goede bestuurder is. Je hebt de verantwoordelijkheid dat de organisatie financieel gezond is, maar ook wel dat ze de impact bereikt die ze moet bereiken.


Hoe zie jij de Sociale InnovatieFabriek binnen vijf jaar?

De SIF is sowieso een spin in het web van sociale innovatie. Ik hoop dat de Sociale InnovatieFabriek er binnen 5 jaar in geslaagd is om meer ondernemers uit hun netwerk te halen die andere verdienmodellen hebben gevonden. Als het gaat over sociaal-maatschappelijke problemen zoals armoede, digitale kloof, huisvesting,… is dat verdienmodel niet altijd evident.

Sociaal ondernemers dragen veel bij tot positieve maatschappelijk impact waar er niet voor betaald wordt. Dat moet kunnen betaald worden. Vergelijk het met negatieve ecologische uitstoot waarvoor je moet betalen, terwijl je voor positieve maatschappelijke impact vandaag niet betaald wordt. Die impact in kaart brengen en mensen daarop ondersteunen is zeker ook de toekomst.

Maar ik hoop vooral dat we nog meer duurzame sociaal ondernemers en innovatoren kunnen begeleiden die inzetten op innovatieve financiering. En dat er van in het begin gedacht wordt over dat verdienmodel. Misschien moet de SIF daar ook op innoveren en incuberen.

Misschien een laatste vraagje: welke drie woorden typeren jou?

Sowieso vader. Verder denk ik aan: impactgedreven en verbinder. Ik heb een open vizier en ben steeds op zoek naar waar je elkaar vooruit kunt helpen.

Danny

Danny Vercauteren: gangmaker voor leidinggevenden

Waarom heb jij je kandidaat gesteld voor de Sociale Innovatiefabriek?

Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik deze organisatie altijd boeiend heb gevonden. Ik vind het jammer dat ze in de jaren negentig nog niet bestond, toen ik startte als directeur van kringloopcentra en sociale werkplaatsen. Met mijn ervaring als directeur van een organisatie die groeide van 25 naar 550 werknemers, heb ik geleerd mijn rol continu aan te passen. Deze ervaring wil ik nu inzetten om anderen te helpen bij cruciale momenten in hun groei en ontwikkeling.

Nu ik met pensioen ben, wil ik mijn expertise delen. Ik vind het uitdagend om mee te denken over de missie en strategie van een organisatie. En ik merk dat ik bestuurlijk werk graag doe.

Ik zie mezelf als gangmaker die organisaties begeleidt wanneer ze vastlopen. Ik wil daar dan naast gaan staan. Waar sta je? Wat zie je rondom je? Waar heb je al dan niet controle over? Wat heb je aan bagage? … Ik heb die ervaring voor een stuk zelf ontwikkeld. Maar ik ben ook altijd op zoek gegaan naar mensen die mij daarin konden helpen. Ik wil nu zelf graag die hulp zijn voor anderen.

Wat is volgens jou de grootste hefboom om sociale innovatie mainstream te maken?

Ja, ik denk toch dat communicatie en verhalen vertellen een hele belangrijke rol spelen om sociale innovatie wat dichterbij te brengen.

Ook het uitbouwen van een community is een belangrijke hefboom. Dat je weet dat je niet alleen bent en ergens terecht kunt met je vragen. Je vindt er natuurlijk ook je concurrenten, maar anderzijds krijg je er ook wel voeding in gelijke stemmen. En ik denk dat sociale ondernemers en innovatoren een specifiek soort voeding nodig hebben. Omdat ze zo waarde gedreven zijn.

Hoe zie jij de Sociale Innovatiefabriek binnen vijf jaar?

Hmm, geen gemakkelijke vraag. Ik ben nog maar net gestart. Ik hoorde dat er verschillende Europese projecten goedgekeurd zijn. Ik vind dat best een grote uitdaging. En ook wel een zorg. Het zal belangrijk zijn om de prioriteiten helder te houden. De vraag is: is het een nice-to-have? Of een must-have? Ik hoop dat de Sociale InnovatieFabriek nog zal groeien de komende jaren, maar dat het zich wel gekristalliseerd heeft rond de must-haves. Die gaan een stuk afhankelijker zijn van de context. En die is voor mij zeker europees. Binnen vijf jaar moet de SIF in een Europese netwerk zitten, waardoor goede concepten, goede ideeën vanuit het buitenland vertaald worden naar hier en omgekeerd.

Ik hoop dat de Sociale InnovatieFabriek nog zal groeien de komende jaren, maar dat het zich wel gekristalliseerd heeft rond de must-haves.

En blijven inzetten op impactmeting. Alles wat je doet rond impactmeting is altijd gedoemd om te falen. Maar dat ontslaat je niet van de verplichting om daar dichterbij te komen. Want je kunt zomaar wat doen, maar je moet wel proberen voeling te houden. Het zit eerder in het voelen dan in het exact meten.

De wereld is uiteindelijk zo complex geworden, dat wanneer jij als ondernemer een bepaalde actie doet, dat ook maar één van de dingen is die aan het gebeuren is. Het is belangrijk dat je je actie op de juiste moment doet, binnen de juiste context, dat er een verandering zal ontstaan.

Het is dikwijls dat starters te vroeg starten. Om dan de mist in te gaan en vijf jaar later het wel succesvol te zien zijn. Omdat het dan wel op de juiste moment, op de juiste plaats gebeurd is.

Het is niet omdat iets faalt, dat het fout is. Je hebt daar weer heel wat uit geleerd. Het is een oproep om over jezelf en over je acties te leren en te kunnen bijsturen, los van de eigenlijke resultaten.

Welke drie woorden typeren jou?

Even denken… Gangmaker noemde ik al. Systemisch? Ik probeer echt wel te begrijpen waarom de dingen lopen zoals ze lopen. Mildheid is daar een stuk het gevolg van. Ik hou me niet bezig met de schuldige te zoeken. Maar eerder: wie heeft wat gedaan en wat heeft gemaakt dat het uiteindelijk daar geland is? Dan word je automatisch wel wat mild. Dus da’s dan meteen mijn 3e woord. Want noem mild gerust een persoonlijkheidskenmerk.

Meer artikels

Insisst overview

Insisst, say what?!

27 juni 2024

We mogen ons tegenwoordig het Nationaal Competentie Centrum voor Sociale Innovatie van België (NCCSI) noemen. En er is zelfs meer. We worden coördinator van het International Network for Social Innovation Scaling and Systemic Transformation, kortweg Insisst. We zijn fier dat we het competentiecentrum verder kunnen uitbouwen, ook binnen een Europese context.

Zaaltje vol matchmaking

Dit was de Acceleratiedag XL

30 mei 2024

Geniet mee van de foto's van onze Acceleratiedag XL op 22 mei in de KVS in Brussel.

Groepsfoto Start up club

Dit zijn onze starters van de Impact Start-Up Club

19 april 2024

Van kwalitatieve kinderopvang tot buurtcommunicatie voor je bouwwerf. Het is slechts een greep uit de 10 geselecteerde ideeën van de Impact Start-Up Club. We stellen de start-ups van deze nieuwe voorjaarseditie graag aan je voor.