Start Sociale Innovatiefabriek

Vanmorgen besliste de Vlaamse Regering om de Sociale Innovatiefabriek op te starten. “De Sociale Innovatiefabriek zal sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ondersteunen om het hoofd te bieden aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen”, verklaart minister van Innovatie Ingrid Lieten. “Hierdoor maakt sociale innovatie, complementair aan de beter bekende technologische innovatie, in Vlaanderen een welverdiende doorbraak. We zijn dan ook zeer verheugd met de brede alliantie van bedrijven en maatschappelijke organisaties die we weten te betrekken bij de Sociale Innovatiefabriek.”