Workshop Financieringsmix

Je maatschappelijk project of sociaal onderneming begint vorm te krijgen. Je hebt zicht op de maatschappelijke impact die je wil hebben en weet welke middelen je daar voor nodig hebt. Hoe kan je je plan financieren? Tijd om jouw financieringsmix samen te stellen. De workshop Financieringsmix maakt wegwijs in financieringsmogelijkheden voor sociale innovatie en sociaal ondernemingen.Je leert met welke bril overheden, stichtingen, corwdfunders, sociaal investeerders,... naar je project kijken. 

Meer info en inschrijvingen Workshop Financieringsmix. 

03 maart 2020