Inschrijvingsreglement workshops en activiteiten Sociale InnovatieFabriek

1.     Facturatie & betaling

1.1 Na het inschrijven via mail, telefoon of het inschrijvingsformulier ontvang je een bevestiging van de inschrijving per mail. Gaat het om een betalende vorming, dan mag je vervolgens ook nog een digitale factuur in je mailbox verwachten.

1.2 Klachten over facturen dienen per mail te worden gestuurd naar boekhouding@socialeinnovatiefabriek.be, en dit binnen een termijn van 7 dagen na de factuurdatum. Na die termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

1.3 Elke factuur dient te worden betaald ten laatste op de vermelde vervaldatum.

1.4 Indien de vervaldatum niet gerespecteerd wordt, sturen we je eerst 2 betalingsherinneringen per mail. Wanneer daar nog geen betaling op volgt, zien we ons genoodzaakt om een aangetekende brief te sturen en wordt het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met 25 euro aanmaningskosten.

2.     Annulatie door de deelnemer

Annuleren van je inschrijving kan enkel via e-mail naar boekhouding@socialeinnovatiefabriek.be. De datum van verzending is de datum die geldt voor de toepassing van volgende annulatievoorwaarden:

  • Bij annulering 2 weken voor de start van een reeks of workshop wordt het overgemaakte bedrag terugbetaald onder aftrek van €15 administratiekosten.
     
  • Bij annulering later dan 2 weken voor de start van een reeks of workshop vindt geen terugbetaling meer plaats.

  • Ben je ingeschreven maar kan je zelf niet komen? Een plaatsvervanger sturen kan uiteraard wel en is kosteloos. Bezorg ons de gegevens van je plaatsvervanger via info@socialeinnovatiefabriek.be 

Alle terugbetalingen gebeuren pas na de workshop.

3.     Annulatie of wijziging door Sociale InnovatieFabriek

3.1 Sociale InnovatieFabriek behoudt zichzelf te allen tijde het recht voor om een reeks of workshop te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer er sprake is van overmacht. In een dergelijk geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort, maar er is geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

CORONA-UPDATE: Aangepaste annulatievoorwaarden tot 31/12/2020

Je bent ingeschreven en de activiteit kan niet plaatsvinden door verstrenging van de corona-maatregelen: Sociale InnovatieFabriek zorgt ofwel voor een evenwaardig online programma ofwel verplaatsen we de activiteit: je blijft ingeschreven tenzij de nieuwe datum je niet past.

3.2 Sociale InnovatieFabriek behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan op een andere plaats of tijdstip of een andere lesgever in te schakelen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Past de nieuwe datum of de nieuwe plaats voor de ingeschrevene niet, dan betaalt Sociale InnovatieFabriek de vorming terug.

4.     Klachten, opmerkingen en suggesties

Deelnemers met klachten, opmerkingen en suggesties aangaande de vormingen, de werking en dit inschrijvingsreglement versturen die klachten, opmerkingen en suggesties naar info@socialeinnovatiefabriek.be