Nieuws

Begeleiding op maat door de Fabriek


Sinds de start in oktober vorig jaar, klopten al tientallen bedrijven en projecten aan bij de Sociale InnovatieFabriek met vernieuwende ideeën en projecten. Het einddoel is dat je een doordacht sociaal innovatief concept of onderneming kan lanceren, dat zo veel mogelijk maatschappelijke winst oplevert. Om optimaal gebruik te maken van de tools en de kennis van het netwerk van de Fabriek, werkten we een stappenplan uit van nieuw ingediend concept tot lancering. Met dit stappenplan in de hand, legt kennismanager Caroline Godts uit hoe de Fabriek je begeleidt met jouw concept. 

Stel: ik heb een idee dat ik sociaal vernieuwend vind. Wat moet ik doen?
Contacteer de Sociale InnovatieFabriek. Je kan online al wat informatie doorgeven over je idee of ons rechtstreeks contacteren. Eerst maken we kennis met jou en je project tijdens een intakegesprek. We bespreken aan de hand van een aantal criteria jouw concept, hoever je daarmee staat en hoe we je kunnen verder helpen. We gaan samen na of je idee potentieel sociaal innovatief is en op welke aspecten je nog hulp nodig hebt. Zoek je nog een verdienmodel? Heb je alle potentiële partners al in kaart gebracht? Zoek je nog duidelijkheid over de maatschappelijke impact van je concept?

Wat gebeurt er daarna, als duidelijk is wat de sterktes en zwaktes zijn van mijn concept?
Als Sociale InnovatieFabriek koppelen we je aan experten uit ons netwerk die samen met jou antwoorden zoeken op je vragen. Een versterkingssessie is dus op maat van je concept en vraag. Eenmaal je daarmee gevorderd bent, blijft de Sociale InnovatieFabriek ter beschikking voor tips over (co)financiering en het zoeken van partners. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat je je uitgewerkt concept succesvol kan lanceren. We kunnen jouw project ook voorleggen aan onze adviesraad. Zij beoordelen de dossiers die co-financiering willen. 

Wat moet je weten wanneer je voor het eerst bij de Sociale InnovatieFabriek binnenstapt?
Op verschillende momenten kun je bij ons terecht voor feedback om jouw idee verder vorm te geven. We werken niet met projectoproepen of deadlines. We bieden je relevante expertise en kunnen je doorverwijzen naar andere bedrijven en organisaties die je kunnen helpen of ook aan het innoveren zijn.
Onze versterkingssessies kosten je niets, maar we verwachten wel dat je een ‘tegenprestatie’ levert. Dat kan bijvoorbeeld door zelf een andere innovator bij te staan met een vraag over hun concept of door je kennis via een artikel te delen met anderen. Om te zorgen dat je even veel kennis krijgt als dat je er geeft, werken we met een kennisruilmunt, de SIF.

Wat maakt de werking van de Sociale InnovatieFabriek bijzonder?  
Zowel burgers, non-profitorganisaties als bedrijven kunnen terecht bij de Sociale InnovatieFabriek. Om hen te helpen met sociaal innovatieve concepten, kunnen we beroep doen op de kennis van een zeer divers lerend netwerk met actoren uit het middenveld, overheden en het bedrijfsleven. De Fabriek neemt de rol op zich om heel gericht de juiste partners met elkaar in contact te brengen. Zo groeit de kennis binnen het netwerk elke dag en kunnen we je precies die expertise bieden die jouw project nodig heeft.