Nieuws

Bepaal jij mee de koers van de Fabriek?

We zoeken enkele geëngageerde bestuurders, om deel uit te maken van ons bestuursorgaan. Een bestuursmandaat duurt 3 jaar en is maximaal één keer hernieuwbaar.

Welke expertise zoeken we?

De huidige bestuurders hebben heel wat kennis, competentie en ervaring in domeinen zoals bestuurservaring, governance, financieel beheer, HR en werkgeverschap … Daarom zoekt de Fabriek nu kandidaat-bestuurders met kennis, competentie en ervaring in:
•    Ondernemerschap en sociaal ondernemerschap
•    Strategieontwikkeling
•    Innovatie
•    Maatschappelijke uitdagingen en transities
•    Het ecosysteem sociale innovatie & sociaal ondernemerschap
•    Hybride financiering
•    Netwerken
•    Start-ups, sociaal innovatoren en sociaal ondernemers

Het bestuur zal bij de evaluatie van de kandidaturen ook streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van het bestuur op het vlak van gender, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond, regio …

De vacature is afgesloten.