Nieuws

De kracht van sociaal ondernemers

Met Jonathan Bland nodigen we voor ons netwerkevent WIN∞ een keynote speaker uit die een internationale blik kan richten op het potentieel van sociaal ondernemerschap. Met dertig jaar ervaring is hij een autoriteit op het vlak van sociale innovatie en met zijn bedrijf Social Business International werkt hij dagelijks aan het versterken van social entrepreneurs. Recent coördineerde Jonathan in opdracht van de Europese Commissie de activiteiten rond de Verklaring van Straatsburg, een synthese van de visie en ideeën van 2000 stakeholders uit heel Europa. Als smaakmaker voor zijn afsluitende speech tijdens WIN∞ legden we hem alvast een paar vragen voor...

Mister Bland, het publiek op ons WIN∞ event komt een hele dag proeven van sociale innovaties en sociaal ondernemingen uit Vlaanderen en Brussel. Wat betekent sociaal ondernemerschap voor u?

Voor mij hebben sociaal ondernemers vooral een heel krachtige tool tot verandering in handen. Een sociaal ondernemer gebruikt de wetten van de markt om positieve dingen te verwezenlijken voor mensen, eerder dan te focussen op de belangen van een kleine groep investeerders.

Sociaal ondernemerschap bekijk ik ook in het licht van de enorme uitdagingen die op ons afkomen, zoals de ouder wordende bevolking en de gevolgen die dat met zich meebrengt voor de manier waarop we gezondheidszorg organiseren. De enorme omvang van die maatschappelijke uitdagingen vraagt om een radiale aanpak. Er is behoefte aan oplossingen die korter op de bal spelen, die meer tegemoet komen aan de behoeften van mensen en waar minder bureaucratie aan te pas komt. Op dat vlak zie ik, in de UK en ook in andere delen van Europa, gelukkig veel sociale ondernemers die het voortouw nemen.

Hun werk is vaak zo betekenisvol. Ik sprak onlangs met een jonge terminaal zieke moeder. Zij wou zoveel mogelijk tijd doorbrengen met haar 13-jarige dochter, maar dat kon volgens de regel van de instelling waar ze verbleef niet. Een andere terminaal zieke man wou niets liever als zijn hond bij hem hebben. Voor zulke oplossingen nemen innovatoren het voortouw en werken ze oplossingen uit.

Het Verenigd Koninkrijk telt heel wat sociale ondernemingen, die ook van zich laten horen in gezamenlijke campagnes zoals buy social. Heb je een verklaring waarom sociaal ondernemerschap er zo sterk staat?

Groot-Brittannië heeft, zoals veel andere Europese landen, een sterke traditie van sociale economie en liefdadigheid. Sinds de jaren zeventig zie je ook een trend dat deze projecten zich op een andere manier gingen organiseren en zich begonnen richten op de markt en de publieke sector. In ‘99 verzamelden een aantal mensen en organisaties zich onder de noemer ‘social enterprise’ om hierrond samen te werken en ook te lobbyen bij de toenmalige regering. Vandaag de dag zijn er misschien 10.000 sociale ondernemingen, maar vergeet niet dat we al twintig jaar aan de weg timmeren. In de UK hebben we nu bijvoorbeeld meer flexibiliteit bedongen in de structuur en is er een goede juridische omkadering is voor financiering.

Ontwikkelt sociaal ondernemerschap zich snel genoeg om de uitdagingen aan te kunnen?

Goede vraag, maar helaas bestaan er weinig gegevens over. Sociale ondernemers zijn moeilijk in statistieken te vatten omdat ze opereren vanuit verschillende structuren. Wat zeker wel zo is, is dat de interesse in sociaal ondernemerschap groeit. Dat merk je ook aan de generatie jongeren, die vandaag meer willen dan voor een bedrijf werken. Ze willen business inzetten om goed te doen en sociaal ondernemingen hebben daarvoor de middelen. 

We kunnen nog veel leren van elkaar op internationaal vlak. Er zijn heel wat modellen en trends en dat verschilt bijvoorbeeld in Spanje of Italië. Ik wil dan ook iedereen in Europa appelleren om na te denken hoe we ons moeten klaar maken voor de toekomst. Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap moet ook binnen Europa sterk staan. Nu is de tijd om gehoord te worden en te zorgen dat de macht, het beleid en het geld van Europa ook gaat naar sociale innovatie. Maar leer ook zeker van elkaar in Vlaanderen, daar is een dag als WIN∞ ideaal voor.