Nieuws

De wisselwerking tussen sociaal ondernemers en BNP Paribas Fortis

Willen we ècht de ‘wereld veranderen’ - en dus zo ambitieus durven denken - dan moet iedereen mee in het sociale innovatiebad. We moeten de pioniers koesteren, de stille meerderheid opwarmen en de treuzelaars porren. Maatschappelijke impact staat bij sociale ondernemers centraal, ook steeds meer bedrijven kijken verder dan een MVO-beleid (zoals blijkt uit de inzendingen van de Radicale Vernieuwers). Hoe zit het met grote bedrijven, die als ‘tankers’ belangrijk zijn om sociaal ondernemerschap mainstream te maken? De Sociale InnovatieFabriek vroeg het aan BNP Paribas Fortis. Lode Leirens is er manager social enterprises.

“Zeker, sociaal ondernemen zit in de lift. De maatschappij weet dit, de ondernemers weten dit en de bank weet dit. Het is meer dan een trend die voorbij zal gaan", zegt Lode. "Als bank kunnen we niet achterblijven. De grens tussen zogenaamde ‘sociaal’ ondernemingen en de klassieke is trouwens aan het vervagen. Klassieke ondernemers staan stil bij hun sociale impact en de non profit zal niet anders kunnen dan meer ondernemend te gaan denken. Als bank moeten we voor de twee groepen werken.”

Business-as-usual wordt uitgedaagd, maar vandaag is ondernemen met een maatschappelijk doel nog niet overal gekend. Ook niet bij jullie bankspecialisten neem ik aan?
“We moeten en willen veranderen en meer zijn dan een klassieke bankier. Omdat we de ambitie hebben om trekker te zijn in de sector, zijn we druk bezig om zowel onze producten, diensten als personeel vertrouwd te maken met sociaal ondernemerschap.”

Hoe gaat dat concreet?
“Sinds 2015 staat sociaal ondernemen intern op de agenda. In de eerste plaats zijn het onze adviseurs, die samenwerken met kmo’s en ondernemers, die goed op de hoogte moeten zijn van het begrip. We polsen bij elk kredietcenter in welke mate de adviseur en analist hiermee aan de slag wil gaan. Als een ondernemer met een social driven businessmodel langskomt, vraagt dit soms een andere aanpak. Welke financiële oplossingen zijn er? Zijn ze gebaat met een klassiek krediet of kunnen we hen bijvoorbeeld helpen via crowdfunding of risicokapitaal? We willen echt mee optreden als partner in elk project. Maar we gaan verder, we denken actief mee met de klanten over hun businessmodel. Voor alle ondernemers zijn starterscoaches opgeleid: adviseurs die starters begeleiden van de ideefase naar de realisatie. Zij kunnen tijdens die ontwikkeling bijvoorbeeld ook gebruik maken van kantoorruimte in onze flagship stores in bijvoorbeeld Brussel en Gent. Voor sociaal ondernemers gaan we nog een stap verder. Zo'n 60 van onze high potential werknemers geven we de tijd om deel te nemen aan de Social Business Challenge. Ongeveer 12 sociaal ondernemers, waar ze intensief mee samenwerken, worden hiervoor jaarlijks geselecteerd."

Investeringen

Financiering vinden voor je innovatie is voor veel sociaal ondernemers een heikel thema. BNP is ook een financiële dienstverlener voor kapitaalkrachtige investeerders. Merk je bij hen groeiende interesse?

“Zeker. Zowel ons eigen personeel als klanten komen met die vraag: waar kunnen we investeren met een financieel èn maatschappelijk rendement? We verwijzen dan dan naar social responsible investments, zoals duurzaamheidsfondsen, maar we merken dat er meer vraag is naar investeringen in projecten die ook lokale, maatschappelijke impact hebben. Daarom onderzoeken we bijvoorbeeld ook de opzet van een ‘social impact contract’. Net zoals bij een Social Impact Bond, geeft het onze klanten de kans om hun geld zowel maatschappelijk als financieel te laten renderen.

De bank is zelf natuurlijk ook een investeerder en klant bij andere bedrijven. Zie je daar mogelijkheden?

“Klopt. Wij zijn als bank niet alleen een werkgever en investeerder, maar ook een klant. In onze aankopen en aanbestedingen, bijvoorbeeld postverzending, proberen we sociaal ondernemerschap kansen te geven. Het is niet altijd eenvoudig om dit in de praktijk om te zetten, maar we werken eraan. Zo zetten we klassieke ondernemers bijvoorbeeld aan om in onderaanneming met sociaal ondernemers samen te werken.”

Iedereen ambassadeur

Bij BNP werken zo’n 14.000 werknemers. Weten zij waar sociaal ondernemen over gaat?

“We zijn ambitieus en willen graag elk van de 14.000 werknemers een ambassadeur van sociaal ondernemerschap maken. Dat is een van onze MVO-doelstellingen. Het gebeurt stap voor stap. We communiceren al naar onze adviseurs hierover, maar we moeten iedereen kunnen bereiken. En dan kan je het best heel concreet en tastbaar maken.”

Kan je een voorbeeld geven?

In het kader van ons MVO-beleid porren we hen aan om teambuildingactiviteiten te organiseren met en bij sociaal ondernemers. Even leuk èn leerzaam. Allez Chantez  leerden we bijvoorbeeld kennen via de Sociale InnovatieFabriek. De initiatiefneemster kwam een zangsessie geven voor onze werknemers en klanten en op een event in samenwerking met UGent. Personeelsdagen zijn ideale momenten om te ervaren wat de effecten van maatschappelijk ondernemen kunnen zijn.”

Een paar keer per jaar organiseert de Sociale InnovatieFabriek een Acceleratiedag, een besloten event waar we experten uitnodigen die sociaal ondernemers verderhelpen met de uitdagingen waar ze voor staan. Zijn zulke reflectiemomenten zinvol of moet het business opleveren?

“Natuurlijk is het interessant als we hier business kunnen uit halen, maar dat is niet het eerste doel. Voor mij is het bijzonder waardevol om ondergedompeld te worden in de wereld van de sociale ondernemer. Via hen krijgen we ook inzichten hoe we onze eigen werking kunnen veranderen en verbeteren, zelfs in eerder klassieke domeinen. Zo werd een eerste samenwerking opgestart met Talentree, een HR-bedrijf dat internationale profielen aan bedrijven koppelt. Dat past in onze HR Diversity strategie. Ook met Background Educations zijn er gesprekken. BNP financiert free learning trajecten van werknemers die zich willen bijscholen en hun aanbod kan daar mooi bij aansluiten. Daarnaast is het mijn persoonlijk engagement om eigen inzichten ook te delen met sociaal ondernemers. Het is dus een wisselwerking: we delen kennis en ervaringen en op die manier versterken we elkaar."