Nieuws

Kwinta-ambassadeur 2015

De Sociale InnovatieFabriek krijgt in 2015 het ambassadeurschap van Kwinta opgespeld. Kwinta is het bedrijvennetwerk voor ‘kwaliteit via innovatie en talent’. De award werd uitgereikt door Herman Van Rompuy en is een vroege erkenning van de aanpak van de Fabriek in het stimuleren van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.

Pas in juli 2013 schoot de Sociale InnovatieFabriek uit de startblokken. Onze opdracht is het stimuleren en ondersteunen van bedrijven, verenigingen en individuen die een sociaal innovatieve oplossing hebben voor een maatschappelijk probleem, zoals armoede, vergrijzing, eenzaamheid of de klimaatverandering.

Directeur Kaat Peeters legde aan Kwinta uit hoe we het ambassadeurschap zien.
Kaat Peeters: We hopen de leden die in het Kwintanetwerk zitten, te kunnen prikkelen en inspireren. Aangezien veel ervan heel sociaal en duurzaam werk leveren, kunnen ze een meerwaarde betekenen voor de innovatoren die we begeleiden.

Hoe gebeurt die begeleiding van sociale innovaties?
Van zodra iemand ons kan overtuigen dat hij/zij een impactgedreven innovatief concept aan het uitwerken is, nodigen we hem of haar uit en bekijken we waar het concept nog versterkt moet worden: is er nog nood aan partners, aan een beter business model, moet het innovatief gehalte nog opgekrikt worden? In plaats van externe contacten aan te spreken, zoeken we contacten in ons eigen lerend netwerk die de nodige kennis in huis hebben. Tijdens een versterkingssessie, die een halve dag duurt, deelt die persoon dan zijn kennis met de innovator. We koppelen dus mensen 1-op-1 aan elkaar omdat we merken dat iedereen nood heeft aan advies op maat.

Hoe beheren jullie dat?
We beheren de transacties in het lerend netwerk met een complementaire munt, de kennisruilmunt. Zo zorgen we ervoor dat er wederkerigheid in de kennisuitwisseling zit en empoweren we de mensen in het netwerk op basis van hun talent, expertise en knowhow. Wie een versterkingssessie krijgt, nodigen we later uit om op hun beurt een versterkingssessie te geven: ze hebben altijd wel iets waar ze anderen mee kunnen helpen. Waar we dus vooral mee bezig zijn, is het makelaarschap in contacten, knowhow aan elkaar verbinden,... alles opdat sociaal innovatoren zo stevig en duurzaam mogelijke sociaal innovatieve concepten naar de markt en samenleving kunnen brengen.

Hoe zorgen jullie voor kwaliteit in dat makelaarschap?
Wij willen vooral zelf kwalitatief zijn in de verbindingen die we leggen tussen mensen. Van de mensen die we helpen, verwachten we dat ze op een kwalitatieve manier via innovatie naar een duurzaam model werken. Bij doorverwijzingen geven we meer dan een websiteadres waar iemand meer info vindt. We gaan zelf op zoek naar een concrete naam en telefoonnummer van iemand die kan helpen. Zo vermijden we dat mensen een lange weg moeten afleggen voordat ze iets bereiken.

Welke tools gebruiken jullie?
Om zoveel mensen te kunnen bereiken en ondersteunen, kun je niets anders dan een gestructureerd proces installeren. Mochten we dat niet doen, zouden we meteen vastlopen en ons verliezen in de ondersteuning van 3 innovaties terwijl er nog 147 anderen aandacht willen.
We hebben gaandeweg een heel gestructureerd pad ontwikkeld in plaats van het vooraf volledig uit te denken. Van in het begin brengen we er verbeteringen in aan. Kortom: we laten ons de weg wijzen door de praktijk en hebben daar al enorm veel uit geleerd.

Welke tips heb je voor het Kwintanetwerk?
Durf openstaan voor vernieuwende ideeën. Ik denk dat er vaak onderschat wordt hoeveel creatief potentieel er zit bij collega's. Iedereen in een onderneming heeft zijn persoonlijke verhalen en ervaring.
Je ziet vaak je collega’s als de persoon van een bepaalde dienst, terwijl je mensen in hun geheel zou moeten zien in plaats van enkel vanuit hun functie. De collega van de logistiek doet misschien de boekhouding bij de lokale voetbalclub, en heeft dus heel andere expertise dan je denkt.
Profiteer, naast deze cross-departementale kennisuitwisseling, ook van de kennis en inzichten die in andere bedrijfssectoren bestaat. Stel dat je een brainstorm organiseert met je bedrijf: doe dat dan niet alleen met medewerkers van je bedrijf, maar vraag er ook  eens totaal andere mensen bij, iemand uit de buurt,... Die verfrissende blik, waar mensen vaak zo bang van zijn, kan juist zoveel bijbrengen.

Bekijk hier de film (toelichting) van Kaat Peeters over de werking van de Sociale InnovatieFabriek voor het kwinta-netwerk. 

- Met dank aan Kwinta en Bart Vanacker voor het gebruik van dit artikel. -