Nieuws

Ontdek de OVAM SIS toolkit

Een product, dienst of model duurzaam ontwerpen is een heuse uitdaging maar niet gevreesd... Dankzij de OVAM SIS toolkit ontdek je dat je innovatie- en ontwikkelmogelijkheden schier oneindig zijn: of je nu vertrekt van een bestaand product of iets helemaal nieuw wil ontwikkelen. Wie zei dat je enkel technologisch, kapitaalintensief kon innoveren of ontwikkelen? Verschillende stadia in de levenscyclus (van concept en design tot end-of-life) en verschillende types kapitaal (intellectueel, financieel, sociaal, …) zijn interessant om te onderzoeken. De OVAM SIS Toolkit begeleidt je door het ontwerpproces en biedt je inzicht in waardecreatie en opportuniteiten voor verbetering. Die opportuniteiten worden geanalyseerd vanuit een strategisch-functionele bril en met een levenscyclus-invalshoek. Aan de hand van vragen word je uitgenodigd na te denken over de waarde die je wil creëren met diensten en producten. Voor het brainstormen over het designproces werden fiches ontwikkeld. De OVAM SIS Toolkit synthetiseert tenslotte de bevindingen in een matrix, die de opportuniteiten met een brede kijk op duurzaamheid visualiseert.

Dit voorjaar gaan OVAM en de Sociale InnovatieFabriek aan de slag te met de SIS toolkit voor sociaal innovatieve projecten . Daarmee treedt de OVAM op als een sponsor van kennis voor ons lerend netwerk. "Het onderzoeken van bredere, maatschappelijke meerwaarde maakt zeker deel uit van dit instrument. Daarom werken we graag samen om op zoek te gaan naar nieuwe wisselwerkingen rond sociale en maatschappelijke aspecten", zegt Wouter Ulburghs, beleidsmedewerker Ecodesign bij de OVAM. Ook tijdens ons WIN∞-evenement in oktober maakten de deelnemers kans om de OVAM SIS toolkit te winnen. Tien gelukkigen ontvingen het pakket per post. We kijken er uit naar jullie reacties en ervaringen! Meer weten? Op deze website vind je alle info over de toolkit.