Nieuws

Postgraduaat coöperatief ondernemen

Cera Coopburo en de KU Leuven starten in september 2018 een unieke postgraduaat opleiding "Coöperatief Ondernemen en Management". Bestuurders, managers en (potentieel) verantwoordelijken binnen coöperaties krijgen er de kans om hun basiskennis uit te breiden en theorie en praktijk aan te scherpen. De opleiding wordt op vrijdagnamiddag en -avond gegeven vanaf 14 september.

De lessenreeks is opgedeeld in verschillende modules over specifieke aspecten en uitdagingen eigen aan coöperatief ondernemen en het management van coöperaties. Met voldoende afwisseling tussen theorie en praktijk leer je zo meer over bijvoorbeeld verschillende types van coöperaties, het optimaliseren van de werking van een raad van bestuur, het vergroten van ledenbetrokkenheid, financieel management, impactmeting en strategieën voor groei en marketing. Ook sector-specifieke voorbeelden komen aan bod.

De nadruk ligt op het verband tussen theorie en praktijk. In de colleges wordt veel belang gehecht aan de interactie tussen docent en deelnemer. Verworven theoretische kennis wordt onmiddellijk met de praktijk verbonden met behulp van case studies en getuigenissen.

Interesse? De academische coördinator van het postgraduaat zal op basis van je CV en een gesprek je registratie beoordelen. De bedoeling is om een voldoende groep samen te stellen met homogene voorkennis om de interactie tussen deelnemers en lesgevers zo groot mogelijk te maken.