Nieuws

Projectoproep duurzame wijken

Hoop je als buurtbewoner jouw buurt groener, levendiger, gezonder en veiliger te maken? Wil je als woonactor ruggensteun om het bestaand patrimonium geschikt en betaalbaar te maken voor de toekomst? Of wens je als bestuur inspiratie en advies van experten om een verkavelingswijk nieuw leven in te blazen?

Nog tot 17 mei 2016 kan je aansluiten bij het lerend netwerk Duurzame Wijken om je kandidaat te stellen voor de gratis begeleiding van jouw stads- of dorpswijk. Zowel verenigingen van buurtbewoners als lokale overheden en woonactoren (bijv. intercommunales of projectontwikkelaars) kunnen indienen. De geselecteerde wijkprojecten krijgen een ‘begeleiding op maat’. Experts nemen de projecten onder de loep en lopen een tijd mee in het proces. Zij zullen via workshops de case kritisch bevragen, advies verstrekken, schetsen en tips geven om projecten naar een hoog niveau van integrale duurzaamheid te tillen. Er is daarbij nauwe samenwerking met de vijf provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen.

Alle info op: www.duwobo.be/duurzame-wijken