Nieuws

Sociale crowdfunding: iets voor u?

SoCrowd, het eerste sociaal crowdfundingsplatform in Vlaanderen, verstrekt via crowdfunding renteloze leningen aan projecten met maatschappelijke meerwaarde. Organisaties met een financieringstekort doen via het SoCrowdplatform een oproep naar hun netwerk, sympathisanten, klanten of leden. Bovenop het op die manier verzamelde bedrag legt Socrowd nog eens het dubbele bij als renteloze lening. Socrowd wil een veilig, transparant kader bieden voor sociale crowdfunding, dat de organisaties die er een beroep op doen versterkt.