Nieuws

Sociale Innovatiefabriek van start

De Sociale Innovatiefabriek is een initiatief van een brede alliantie aan middenveldorganisaties – waaronder het ACW - en het bedrijfsleven. De Sociale Innovatiefabriek wil sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ondersteunen en promoten in functie van het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen. De fabriek moet zorgen voor een doorbraak van sociale innovatie in Vlaanderen, complementair aan technologische innovatie.

De Sociale Innovatiefabriek

Niet elke innovatie ontstaat bij de overheid of uit de markt. Innovaties kunnen ook vanuit een maatschappelijke nood opborrelen. Denk maar aan de jeugdbewegingen honderd jaar geleden, Ziekenzorg van de CM en recent aan initiatieven van autodelen, thuisafgehaald.be,... De maatschappelijke uitdagingen vandaag zijn groter dan ooit: verstedelijking, armoedebestrijding, vergrijzing en de klimaatproblematiek zijn maar enkele in een lange lijst. De sociale innovatiefabriek zal inzetten op sociaal ondernemerschap en op brede ondersteunende sociale innovatie om dergelijke maatschappelijke uitdagingen op een duurzame, creatieve manier in te vullen.

De activiteiten van de fabriek zijn gericht op maatschappelijke organisaties en bedrijven die op zoek zijn naar een model om meer sociale waarden te integreren in hun bedrijf, ondersteund door kennisinstellingen en overheidspartners. Eén van de kernuitdagingen is om partnerships uit te bouwen tussen deze verschillende actoren om zo tot sterkere resultaten te komen.

Deze partnerschapsgedachte uit zich ook in de samenstelling van het consortium dat de aanvraag tot oprichting van de Sociale Innovatiefabriek heeft ingediend: 3E, ACW, BBLV, Blixt , City-Live, Eneco België, Fifth Play, FOV, Gezinsbond, i-propeller, Impact Capital, Joker, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, PE Group, Shortcut – change designers, Telenet, Tessenderlo Group, Triodos Bank, Urban Product, VSGF, Zappware. Voor de middenveldorganisaties trok 'de Verenigde Verenigingen' het initiatief en diende het dossier in.

De Sociale Innovatiefabriek is opgericht als een vzw met partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Partners van de Sociale Innovatiefabriek zullen mee risico nemen in een Social Impact Angel Fund. Dat fonds zal innovatietrajecten en haalbaarheidsstudies bij het IWT mogelijk maken in samenwerking met de sociale ondernemers. Voor alle sectoren in het verenigingsleven en het middenveld biedt de Sociale Innovatiefabriek een unieke kans om hun sociaal innovatieve ideeën of projecten verder uit te werken om ze vervolgens te verankeren in de maatschappij, de markt of de beleidsvoering.