Nieuws

Start RenoBIZZ: innovatieve business modellen in bouwsector

Het energieverbruik van Belgische woningen ligt 70% boven het Europees gemiddelde. De ambities in de Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën 2050 voor residentiële gebouwen zijn groot: een daling van de energieconsumptie met 75%, een sterke verhoging van de productie van hernieuwbare energie en een daling van minstens 80% van de uitstoot van broeikasgassen. Een daling van de energiebehoefte door middel van diepgaande (energetische) renovaties vormt de essentiële eerste stap in de transitie naar een koolstofvrije samenleving.

Er is dus een enorm marktpotentieel voor renovatieprojecten. Innovatieve zakenmodellen kunnen energiebesparing versnellen. Om dit marktpotentieel aan te boren zetten BE REEL! en de Sociale InnovatieFabriek een innovatietraject RenoBIZZ op om deze zakenmodellen uit te werken en om te zetten in de praktijk.

Innovatieve zakenmodellen voor renovatie

We brengen relevante spelers uit de bouwsector, de financiële sector, kenniscentra en (lokale) overheden samen om kennis uit te wisselen en tot nieuwe inzichten te komen. Samen leren, discussiëren, ontwikkelen en testen we duurzame, innovatieve en economisch interessante business modellen voor de renovatiemarkt. Deze co-creatieve aanpak vertrekt vanuit bestaande inzichten, verhoogt de slaagkansen van de zakenmodellen en helpt om het hele ecosysteem rond renoveren te mobiliseren. En we bieden een kader om te experimenteren met deze zakenmodellen.

Diverse marktsegmenten zoals huurwoningen, sleutel-op-de-deur woningen, grote appartementen met mede-eigenaarschap, groeps- en wijkrenovaties krijgen bijzondere aandacht in dit traject. We zullen ons focussen op de verschillende drempels bij een renovatie zoals de financiering en technieken. 

In 5 sessies van idee tot innovatief zakenmodel

We buigen op de expertise en ervaringen die jullie én de BE REEL! partners in huis hebben om samen werkbare, duurzame en economisch interessante aanpakken te definiëren. Na de kick-off bieden we begeleiding om een idee tot een innovatief zakenmodel te ontwikkelen en dit in beperkte groepen verspreid over vier sessies. Vanaf 2020 kan je deze innovatieve zakenmodellen bovendien gaan testen in het kader van BE-reel! en in nauwe samenwerking met haar partners.

Doe mee, laat je inspireren, ontdek innovatieve aanpakken, breng jouw ervaringen en inzichten mee rond de tafel. Gebruik deze unieke kans om zelf innovatief aan de slag te gaan in jouw bedrijf of organisatie onder deskundige begeleiding van de Sociale InnovatieFabriek en het Vlaams Energieagentschap.

Hoe deelnemen?

We nodigen alle spelers in het veld die zich willen engageren voor dit traject uit op het kick-off evenement op 7 mei bij het VBO. Hierna hebt u de kans om zich in te schrijven voor de 4 intensieve sessies. Inschrijven voor de kick-off kan via Eventbrite. Voor meer informatie met betrekking tot het RenoBIZZ traject kan u contact opnemen met Tim Huybrighs (tim.huybrighs@vea.be).