Nieuws

Verslag Sociale Innovatie Meet Up Antwerpen


Voor onze Antwerpse Meet Up zijn we te gast bij Idealabs, in hartje Antwerpen. Idealabs wil een ontmoetingsruimte zijn, een platform voor concepten en projecten en een ondersteuner voor start-ups. Naast een co-working space heeft Idealabs ook ruimte voor events, trainingen, workshops die de ‘community’ moeten inspireren.

Ook in Antwerpen zijn het Innovatiecentrum en Vormingplus onze partners voor de organisatie van de Meet Up.

Danny Bobrowicz van het Innovatiecentrum legt uit hoe innovatie aanvankelijk enkel ging over puur technologische vernieuwing. In een later stadium werd dit uitgebreid naar diensten (in de zorg), wat nu binnen Flanders Care wordt opgenomen. Het innovatiecentrum ondersteunt en begeleidt KMO’s (onder meer in het aanvragen van subsidies) en werkt samen met kennisinstellingen om innovaties binnen ondernemingen tot stand te brengen. Met hun begeleiding hebben KMO’s 80% kans dat hun dossier bij het IWT ondersteuning kan krijgen. De Sociale InnovatieFabriek, met haar focus op sociale innovatie ziet hij als een zeer welkome aanvulling op de werking van de Innovatiecentra. Technologische innovaties kunnen immers ook een maatschappelijke meerwaarde kunnen hebben, zoals 'zorgslot' of de pleister die het mogelijk maakt voor mensen met een catheter om te douchen. 

Martine Coppieters van Vormingplus licht haar werking toe. De kernactiviteit van Vormingplus is niet-formele educatie, gericht op duurzaamheid en sociale cohesie met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Samenwerking met andere actoren is daarbij een must. Sociaal innoveren en sociaal cultureel werk is bij hen aan elkaar gelinkt. Maatschappelijke vraagstukken tackelen vraagt om innovatieve oplossingen, die een leerzaam en duurzame effect hebben.

Tijd om de innovatoren aan het woord te laten!

Barbara Toorens bracht het zeer inspirerende verhaal van WorldLoop, een internationaal project van Close the Gap. Close the Gap wil de digitale kloof met de ontwikkelingslanden dichten. Zij halen gebruikte computers op die geschonken worden door grote partnerbedrijven en geven dit een tweede leven in ontwikkelingslanden. Het materiaal belandt bij een geselecteerde partner (onder meer in Afrika) waar de soft- en hardware opnieuw wordt gemonteerd. Volwassenen en jongeren worden ook opgeleid om deze computers te herstellen en gebruiken. Met WorldLoop sluit Close the Gap “een kringloop” door lokale recyclage centra te organiseren. IT-onderdelen die niet op een veilige en milieuvriendelijke manier kunnen worden ontmanteld, worden naar gespecialiseerde centra (van Umicore en Colorec) verscheept om daar verder gerecycled te worden. Op die manier wil Worldloop bijdragen aan het controleren van de milieu-impact en gezondheidsrisico’s van deze gigantische IT-afvalberg (ook wel e-waste genoemd) op het Afrikaanse continent.

Koor en Stem vzw ontwikkelde het project 'De Stem van ons Geheugen' voor mensen met dementie en vooral voor mensen uit hun leefomgeving. In samenwerking met een breed netwerk van partners ontwikkelende ze een – op Care4Care (film) geïnspireerd – project waarbij zingen als middel wordt gebruikt tegen dementie. Zingen blijkt immers vaak een van de weinige expressiemogelijkheden die nog mogelijk zijn. Koor en Stem werkte pakketten (met een inspiratiegids, liedtekstbundel met liedjes van vroeger, CD en website) uit voor woon-en zorgcentra. Zij kunnen daarmee ‘contactkoren’ oprichten: inclusieve koren die zingen met mensen met dementie.

Na deze twee toelichtingen richtte de zaal haar ogen op de pitchers en hun vragen. Spreken hun verhalen je aan, kan je hen verder helpen, wil je met hen in contact komen? Doen!

Wandelen tegen psychische problemen
Kris Van Vossem doet een oproep voor 25% van de bevolking: mensen met psychische problemen in onze samenleving. Uit eigen ervaring weet Kris dat ‘wandelen’ in de natuur helpt om terug in beweging te komen als je ‘vast zit’ in je hoofd of je gevoel. Kris is op zoek naar mensen met tijd en goesting om te wandelen en op hun wandeling de mensen mee uit te nodigen en te motiveren om weer in ‘beweging’ te komen. Interesse? Contacteer de Sociale InnovatieFabriek en we verbinden jullie met elkaar. 

Ew32
Lieve Achten is de coördinator en motor van ew32, al 15 jaar actief in innovatieve participatieprojecten als inspirator, coördinator en facilitator van sociaal-maatschappelijke participatieprojecten binnen de sector jeugd, welzijn en cultuur. Ze stelde een project voor waar jongeren op een speelse manier met serieuze zaken leren omgaan, zoals toegang tot informatie en diensten, schulden, koopverslaving of klimaatverandering. Het resultaat van deze samenwerking met 7 organisaties en scholen in 18 steden is een ‘urban game’.

Op zoek naar nieuwe netwerken 
De meeste onder ons kunnen hun persoonlijk netwerk aanspreken als ze problemen hebben. Drugs- en alcoholverslaafden, en andere mensen aan de rand van de maatschappij, zijn het contact met hun eigen netwerk vaak kwijt. Tessa Verschure heeft een proefproject op poten gezet waarbij ze met deze mensen op zoek gaat naar hun persoonlijk netwerk, als uitbreiding van het formele netwerk van de hulpverlening. De idee is om dit model op termijn te integreren in de bestaande hulpverlening. Daarvoor zoekt ze nog een ‘business model’ om dit mogelijk te maken. Heb je ideeën voor haar? Contacteer de Sociale InnovatieFabriek en we verbinden jullie met elkaar. 

Stadslab 2050
Stadslab 2050 is een platform dat ontwikkeld werd door de stad Antwerpen. Het wordt gefinancieerd door KBC. De idee achter stadslab is dat er inspiratie en actie nodig is Antwerpen tegen 2050 om te vormen tot een duurzame stad. Stadslab 2050 is een stedelijk laboratorium dat de omslag naar een duurzame stad wil helpen verwezenlijken. Het is een ontmoetingsruimte voor partners, vernieuwers en doeners die ideeën en projecten willen uitwisselen. Die kunnen resulteren in nieuwe acties en experimenten die door de bewoners worden uitgewerkt. Beloftevolle projecten krijgen extra procesbegeleiding. Stadslab zoekt nog innovatoren die rond textiel en mode willen werken.

Bedankt aan de partners, cases, pitchers en gasten! Geïnteresseerd in meer voorbeelden: surf naar de verslagen van de Meet Ups in de andere provincies. Klik hier voor het verslag van Leuven.