Nieuws

Vree wijs: verslag Meet Up Gent


Vree wijs, die Gentenaren! Met zo’n 70 tal gasten beloofde het een boeiende Sociale Innovatie Meet Up te worden in De Punt op 20 januari 2014. En de belofte werd ruimschoots ingevuld op deze dag vol inspiratie en informatie. Klik hier (2,80 Mb) voor de presentaties van de dag.   

De Meet Up werd geopend door Dany Neudt van De Punt, een groeiplatform voor ondernemers en zelf ontwikkelaar van sociale innovaties. De Punt is opgericht door een platform aan werkgevers en werknemers, die allen instapten in de De Punt NV. De Punt begeleidt startende (sociale en regulieren) ondernemers en organisaties uit de sociale economie met hun administratie, personeelsbeleid en logisitiek. Hou u klaar om binnenkort meer te horen over het Bootcamp Sociaal Ondernemen, een activiteit in samenwerking met de Sociale InnovatieFabriek. Je wordt op dit bootcamp 4 dagen lang ondergedompeld in sociaal ondernemen met experten die er voor zorgen dat je kennis meteen ook in de praktijk wordt omgezet door de opmaak van een ondernemingsplan op maat. 
Heb je al een onderneming, maar verzinkt je soms in de administratieve rompslomp? Ga dan eens langs bij LEA (film): een - door De Punt ontwikkelde - allround oplossing voor de organisatie van ICT, administratie en mailings. De sociale innovatie zit hem achter de schermen: LEA stelt mensen tewerk uit kansarmoede. Ze krijgen de juiste begeleiding en opleiding. 

Na De Punt stelde de Sociale InnovatieFabriek haar werking voor aan het publiek. Deze 2 minuten film geeft de essentie weer van ons aanbod en werking. 

Vervolgens kwamen de twee partners van deze Meet Up aan het woord: het Innovatiecentrum en Vormingplus. 

Het Innovatiecentrum geeft ondersteuning aan Vlaamse KMO’s bij hun (technologische) innovatie. Ze begeleiden hen bij subsidieaanvragen, helpen bij het genereren van ideeën en geven advies op maat. De provinciale centra zijn onderdeel van het Vlaams Innovatienetwerk (film). Dat is een netwerk van innovatie-adviseurs, onderzoekscentra en studiebureaus die juridisch of technologisch advies kunnen geven. De taak van een innovatieadviseur is om in het netwerk na te gaan wie je juiste partner kan zijn. Het Innovatiecentrum leidt toe naar ondersteuning bij IWT voor technologische innovaties via de zogenaamde KMO en O&O (Onderzoek en ontwikkeling) programma’s. Via de KMO-portefeuille technologieverkenning van het Agentschap Ondernemen krijgen bedrijven (geen vzw’s) tot 10.000 euro voor onderzoeksvragen aan onderzoekscentra. 
Het Innovatiecentrum ziet het belang van duurzaam en sociaal ondernemen alleen maar toenemen. Het ontstaan van de Sociale InnovatieFabriek en samenwerking met de Innovatiecentra kan daar een sterke impuls geven. 

Ook Vormingplus ziet toekomst in meer sociaal innovatieve projecten. Zij werken als vormingsinstelling aan het ontwikkelen van competenties, het in contact brengen van organisaties met elkaar en daar samen sociaal innovatieve projecten door laten ontstaan. Ze zetten zelf vorming op via een open aanbod of op maat van een organisatie. Letsgroepen en Repair Café’s bijvoorbeeld zijn in een stedelijke context al gekend. Vormingplus werkt echter deels in heel landelijke regio’s, waar ook nood is aan projecten rond duurzame landbouw of die de sociale cohesie bevorderen. Voorbeelden daarzijn zijn Tour D’Amour, buurtwerkers die mensen terug bij elkaar brengen of vrijwilligersacademie waar vrijwilligers competenties kunnen aanscherpen. Elke Vormingplus werkt autonoom, maar er is veel overleg tussen de verschillende regio’s. Daardoor kunnen ze interessante projecten, ondersteuning en partners uit verschillende regio’s voor je vinden en maatschappelijke tendensen op de voet volgen.

Twee concrete sociale innovaties uit de regio kregen vervolgens het woord.

First up: Gaetan Buelinckx en Laurent Bursens van Multi Assist. Hun bekommernis is onze zorg betaalbaar en kwalitatief houden, zodat mensen geïntegreerd en waardig in de samenleving kunnen blijven staan. Hun doelpubliek zijn ouderen - al dan niet met een beperking - die er bewust voor kiezen om zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen. Thuis blijven wonen is voor ouderen soms moeilijk, omwille van een fysieke of mentale beperking, omdat de woning niet aangepast is, de professionele zorg niet voorhanden, aangepast of kenbaar is, toegankelijke loketten verdwijnen of er een netwerk ontbreekt dat hen kan bijstaan.
MultiAssist is een case management voor die zorgvragen. Medewerkers bekijken met elke zorgvrager (voorgedragen door een van de partners uit hun netwerk) wat de specifieke noden zijn en werken een totaalpakket aan zorg-oplossingen uit. Dat is voor de ene een buurtnetwerk oprichten en voor de andere organisaties zoeken die zorgtaken kunnen opnemen. Van adviseren over hulpmiddelen, over partners zoeken voor maaltijdbedeling, tot toeleiding naar ambulante geestelijke gezondheidszorg, inzetten op preventie of de eenzaamheid tackelen. De zorgvrager en zijn of haar specifieke noden staan centraal. Multi-Assist werkt nu in het proefproject in Aalst onder meer aan de opmaak van een businessmodel. Via de oprichting van een zorgcoöperatie zouden buurtbewoners samen zorg kunnen dragen voor een zorgvrager. Wie later hulp nodig heeft, kan dan later zelf beroep kunnen doen op het netwerk. Opschaling is later zeker mogelijk door het concept ingang te doen vinden bij reeds bestaande zorg instanties.

Next up: de enthousiaste Ludo Dhelft en Lieven D’hont van WijDelen zijn al een keer te vaak verhuisd om telkens opnieuw spullen zoals een boor of grasmaaier te kunnen ontlenen bij vrienden om de hoek. Hoe krijg je zicht op welke materialen je buren zouden willen ontlenen aan je? Immers: ‘delen’ is het nieuwe ‘hebben’. Delen is sociaal, duurzaam, een tegengewicht voor consumentisme en economisch voordelig. Het idee van WijDelen was geboren. Negen maanden later startte in mei 2013 het Gentse deelplatform met als doel 150 Gentaren te overhalen om hun aanbod kenbaar te maken op de website. Vandaag telt de testsite al 450 actieve leden en werden ze tweede in de zoektocht naar het wijste idee van GentHeel wat organisaties geven hen inspiratie, zoals het informatieplatform Gedeeld:Door van het Netwerk Bewust Verbruiken of Peer to Peer Foundation, bedrijven in de deeleconomie zoals Cambio, diensten als Spotify, de mogelijkheden van uitwisseling tussen burgers zoals AirBnB, Thuis afgehaald of Kickstarter. Ook bedrijven en organisaties die inspelen op de trend naar een circulaire economie houden ze in de gaten, zoals Philips en Mercedes. 
WijDelen werkt nu een partnerschap uit met het Nederlandse en uiterst succesvolle Peerby (film). Zij hebben de ervaring in het bouwen van een laagdrempelige website, app’s en kunnen zelf ook mooie resultaten voorleggen. 80% van de oproepen wordt binnen de 30 minuten omgezet in concrete afspraken tussen een materiaalzoeker en materiaaldeler. WijDelen bouwt nu een nieuwe website uit, denkt later aan een eigen app, wil ook offline activiteiten uitbouwen en werkt aan een (bedrijfs)netwerk en fondsenwerving. Bij de Sociale InnovatieFabriek krijgen ze begeleiding in het zoeken naar een duurzaam verdienmodel. Hun collega's bij Peerby halen ondermeer inkomsten uit het aanbieden van een optionele verzekering voor wie materialen uitleent.
Gentenaren: meld je aan op de website. De anderen: hopelijk breidt het netwerk snel uit naar heel Vlaanderen. En iedereen: zou ‘wijdelen’ niet het woord van het jaar moeten worden van 2014?

Na twee uitgebreide toelichtingen van sociale innovaties, gaven we de microfoon in handen van 5 pitchers die het publiek – en de Sociale InnovatieFabriek – verrasten met hun ideeën.

- Tapazz
Via Tapazz kan je je privéwagen verhuren aan anderen op momenten dat je die zelf niet nodig hebt. Tapazz zorgt voor de verzekering, administratie en mogelijkheid om auto’s te blokkeren op momenten dat deze niet ontleend mag worden. Er zijn geen abonnementskosten, je betaalt alleen voor het gebruik van de wagen. De verhuurder draagt 30% af voor verzekering en pechverhelping. In tegenstelling tot bij Cambio, gaat het niet om nieuw aangekochte wagens. De wagens die je kan ontlenen, komen niet ‘extra’ in de stad, ze zijn er altijd al, maar worden nu efficiënter ingezet. Tapazz is nu 5 maanden actief, heeft al 500 gebruikers. Ook bedrijven en organisaties kunnen aansluiten. Geïnteresseerd om lid te worden van hun coöperatie? Wil je mee doen aan een van de maandelijkse brainstormmomenten? Samenwerken? Contacteer Maarten!

- Wallfish
Jan van Loo is industrieel ontwerper en oprichter van het bedrijf Wallfisch. Dat wordt een online en offline platform voor creatieve samenwerking. Zelfstandigen en kleine ondernemingen die veel talenten, maar werken nog te vaak naast elkaar. Door samen te werken, kunnen nieuwe producten en diensten ontstaan bijvoorbeeld phoneblocks (een smartphone waar je je applicaties modulair op maat kan samenstellen; film). Ken je zelfstandigen of kleine ondernemingen? Heb je ideeën voor platformen? Ruimte ter beschikking? Investeerders? Neem contact op met Jan.

- Armoede en vakantie 
Sociaal ondernemer Lucy Evers ziet een doordacht businessplan als een essentieel onderdeel door een duurzame sociale innovatie. Zij kwam bij de Fabriek aankloppen met een nieuw concept waardoor mensen in armoede op vakantie zouden kunnen gaan zonder zich daarvoor in de (onnodige) schulden te steken. De oplossing vertrekt vanuit de vaststelling dat mensen in armoede heel wat drempels ervaren in de werking van Lets Gent (film), hoewel dit platform eigenlijk wel het potentieel heeft om er voor te zorgen dat mensen in armoede er ervaringen en materiaal kunnen delen. 1 op 5 mensen van de Vlamingen kan zich geen vakantie veroorloven, nochtans een broodnodig moment van ontspanning, reflectie en goed voor identiteitsvorming en netwerking. In samenwerking met Lets Gent en het Steunpunt Vakantieparticipatie wordt nu nagegaan welke drempels mensen in armoede ervaren om op reis te gaan en hoe Lets er voor kan zorgen dat ze zich voor (de voorbereiding van) de reis niet in extra schulden steken. Heb je IT kennis, ervaring in procesbegeleiding of ken je partners of financierders? Contacteer Lucy Evers

- The Opportunity Factory
The Opportunity Factory is een samenwerking tussen zeven bewuste ondernemers/managers die vaststellen dat we veel meer opportuniteiten kunnen verzilveren als mensen daartoe de kans krijgen. The Opportunity Factory wordt een coöperatie die duurzame producten rond energie en mobiliteit wil ontwikkelen, vermarkten (op een betaalbare manier) en breed ingang doen vinden. Ze leggen de link tussen creativiteit, klanten en investeerders. Ben je een jonge starter en zoek je een manier om producten te maken en verkopen? Ben je een designer die producten kan customisen? Ook als je gewoon van gedachten wil wisselen of coöperant wil worden, contacteer The Opportunity Factory via Jurgen De Nul

- Autopia
Autopia is het aanspreekpunt voor autodelen in Vlaanderen. Zelf hebben ze ervaring bij de opzetten van innovatieve concepten die autodelen naar een nieuw niveau tillen. Bijvoorbeeld: het delen van het wagenpark van de gemeente of het delen van rolstoelvriendelijke auto’s. Autopia willen autodelen introduceren met en in sociale woonprojecten op een participatieve manier. Ze zoeken steden, OCMW’s en sociale huisvestigingsmaatschappijen die hun auto’s willen delen.

Een drukke namiddag vol inspiratie en informatie werd afgesloten met een netwerkdrink. Bedankt aan alle aanwezigen. Wie er niet bij kon zijn: tot op een van de volgende Meet Ups?