Nieuws

Winnaars Social Grow Sessions 2018

De Social Grow Sessions zijn een interactief begeleidingstraject voor (startende) sociale ondernemers en social profit-organisaties die actief zijn in een van de drie deeldomeinen van GROW Together for Society, het CSR-programma van de Johnson & Johnson bedrijven in de Benelux. Tijdens drie dynamische, meerdaagse sessies doen de kandidaten tonnen inspiratie op. Niet alleen via de verschillende cases die belicht worden, maar ook door interactie met de andere deelnemers. De inspiratie, feedback en uitwisseling die vanuit de groep komt, zorgt voor een belangrijke toegevoegde waarde.

In 2018 namen 14 projecten uit België en Nederland deel aan het traject. Zij bepaalden hun theory of change, leerden de kneepjes van het pitchen en van stakeholder engagement. Doorheen de verschillende themasessies zetten ze hun social businessplan op punt en kregen ze inspiratie over de beste juridische vorm hiervoor. Ook financing, marketing, opschaling en impactevaluatie kwamen aan bod. Bovendien kan hun sociale onderneming ook een beroep doen op de ervaring en expertise van de medewerkers van Johnson & Johnson Benelux dankzij een mentorprogramma. Op het einde van het traject pitchten de deelnemers voor een jury. De winnaars zijn...

Sociaal wassalon Twaske won de prijs voor meest beloftevolle ondernemer

Twaske is er voor iedereen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen die er aan een sociaal tarief hun was kunnen laten doen. Andere klanten die het standaardtarief betalen, dragen hieraan bij. Het personeel in het wassalon zijn personen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt die in het project werkervaring kunnen opdoen, trajectbegeleiding krijgen en een aangepaste opleiding om daarna weer op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te kunnen.

Medgezel werd bekroond als sociaal ondernemer met het beste groeiplan

Als patiënt is het niet vanzelfsprekend om zonder problemen en goed geïnformeerd het zorglandschap te doorlopen. Om aan alle vragen en onzekerheden rondom het artsenbezoek een einde te maken, leidt MedGezel ouderejaars geneeskundestudenten op tot medisch coach. Deze medisch coaches luisteren goed naar de patiënt en begeleiden de patiënt voor, tijdens en na het bezoek aan de dokter. Na afloop is de patiënt beter in staat om de juiste keuzes te maken, die geheel aansluiten bij zijn/haar unieke wensen en behoeftes. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Want deze medisch coaches zijn de toekomstige artsen van Nederland.

MOPA vzw is verkozen tot beste sociale innovatie

Zij streven naar gelijke toegang tot kwaliteitsvolle ondersteuning voor alle palliatieve patiënten met een migratie-achtergrond en hun naasten. Dit doen ze enerzijds door cultuursensitieve psychosociale en spirituele ondersteuning te bieden aan palliatieve patiënten en hun naasten en anderzijds door een Kenniscentrum cultuursensitieve palliatieve ondersteuning waar ze expertise ontwikkelen, verzamelen en ontsluiten.