Over ons

Missie gedreven

Ze worden in ons land 'belangrijke maatschappelijke uitdagingen' genoemd. Over het kanaal spreekt men van 'wicked problems'. En onze noorderburen houden het op 'taaie vraagstukken'. Welke naam je ze ook geeft, uitdagingen als armoede, klimaatverandering of vereenzaming zijn inderdaad groots, belangrijk èn moeilijk op te lossen. Ze zijn hardnekkig en complex. Er zijn geen simpele oplossingen voor en ze kunnen niet aangepakt worden met een eenvoudige wetswijziging, subsidie of louter goede wil. Kenmerkend voor deze uitdagingen is dat ze immers vastgeroest zitten in bepaalde patronen en denkwijzen. 

Wil dit zeggen dat er geen oplossingen voor zijn? Dat we alle kennis overboord moeten gooien? Neen, er zijn in Vlaanderen gelukkig veel experimenten van sociale innovatoren - burgers, bedrijven, verenigingen - die er in slagen om op een creatieve manier om te gaan met deze interdependente en multi-layered uitdagingen. Als de bestaande aanpak kritisch wordt bekeken en we samen kunnen zoeken naar verbeteringen of nieuwe concepten, kunnen innovatiezoekers echte sociale verandering creëren. Het is de missie van de Sociale InnovatieFabriek om dat te stimuleren.

Kort gezegd: de Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.

De werking

Het hoofddoel van de Sociale Innovatiefabriek is het vestigen van een cultuur rond sociale innovatie in Vlaanderen. Om hierin te slagen, wil ze iedereen in Vlaanderen informeren over sociale innovatie en sociaal ondernemerschap, hen enthousiasmeren mee te denken over concepten, hen activeren om deel te nemen aan (netwerk)activiteiten hierover, hen begeleiden zodat ze sociaal innovatieve concepten zo succesvol mogelijk kunnen uitwerken.

Voor wie?

De Sociale InnovatieFabriek werkt voor iedereen die sociaal wil ondernemen of innoveren. In Vlaanderen zijn er heel wat groepen die traditioneel sterk inzetten op sociale thema’s en ondernemerschap zoals maatschappelijke middenveldorganisaties en sociale ondernemers. Maar de poorten van de Sociale InnovatieFabriek staan open voor iedereen die mee wil denken, doen, leren of experimenteren met sociale innovatie en sociaal ondernemerschap en de mogelijkheden voor zijn/haar organisatie of onderneming. Ook overheidspartners, kennisinstellingen en bedrijven op zoek naar modellen van gedeelde meerwaarde kunnen bij ons terecht. 

De structuur

De werking van de Sociale InnovatieFabriek wordt vorm gegeven door maatschappelijke middenveldorganisaties en ondernemers. Deze hebben één belangrijk kenmerk gemeen: hun handelen wordt gedreven door maatschappelijke idealen. Het is daarom ook dat deze leden geloven in sociale innovatie: als een krachtig instrument om hun idealen beter te realiseren.

De raad van bestuur is het ondersteunings- en controleorgaan van de Sociale InnovatieFabriek. Ze bepaalt de financiële organisatie en personeelsbeleid. Daarnaast bewaakt ze de visie, missie en doelstellingen van de Sociale Innovatiefabriek. De raad van bestuur bestaat uit volgende bestuurders: Danny Jacobs (Bond Beter Leefmilieu), Paul Ongenaert (Tabor), Piet Colruyt (SI2Fund), Veerle Huwé (Sociare), Riet Ory (Femma), Sigrid Sypré (Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant), Ingrid Lieten (Verso) en Jos Sterckx (Odisee).

De Algemene Vergadering van de Sociale InnovatieFabriek bestaat uit volgende leden: Beweging.net, De Federatie, Ambrassade, De Verenigde Verenigingen, Forum voor Amateurkunsten, 3E, Joker, Triodos, i-propeller, VITO, Antwerp Management School, Familiehulp, Bagaar, Cera, Netwerk tegen Armoede, Blenders, Jan Janssen en Christophe Marquez.

Het team

De Sociale Innovatiefabriek is een kleine, dynamische organisatie. Het sterk kernteam bestaat uit volgende mensen:

  • Sarah Schelstraete, directeur
  • Annelies Roose, office- en eventmanager
  • Caroline Godts, kennismanager
  • Delphine Guiot, process manager
  • Kathleen Melis, process manager
  • Sarah Decombel, communicatie- en communitymanager
  • Tomas De Groote, onderzoeker impact

De Sociale InnovatieFabriek wordt gesteund door: