Praktijk

Brotherhood Enterprise

Een hoog risico op werkloosheid en recidive, vooroordelen en gebrek aan psychosociale ondersteuning. Helaas valt er veel negatief nieuws te melden als het gaat over de re-integratie van ex-gedetineerden. Maar het kan ook anders, bewijst Brotherhood Enterprise. Een hamburgerfoodtruck is een eerste project waarmee ze positieve verandering willen brengen.

Brotherhood Enterprise omschrijft zichzelf als een nazorgorganisatie die werk, begeleiding en training biedt aan ex-gedetineerden in samenwerking met professionals en vrijwilligers. Meer dan 80% van de Belgische ex-gedetineerden is werkloos. Het hebben van een baan is nochtans de beste garantie om uit de gevangenis te blijven. Veel van hen hebben ook nood aan extra ondersteuning om bijvoorbeeld een woonst te vinden, om te gaan met verslaving, banden met familie weer aan te knopen. "Brotherhood is deels ontstaan uit verbazing dat een integrale aanpak amper toegepast wordt. We focussen niet alleen op tewerkstelling of sociale begeleiding, maar net de mix", vertelt oprichter Khalid Qnioun in de uitzending Hautekiet trapt het af op Radio 1.

De hamburgerfoodtruck is een eerste project waarmee Brotherhood hun aanpak wil testen en bijsturen. Een voordeel is dat de werknemers rechtstreeks in contact komen met de gemeenschap. Omdat de organisatie maximaal wil inzetten op sociale impact, zijn er al concrete plannen om extra trucks in gebruik te nemen en op termijn ook andere diensten aan te bieden.

www.brotherhoodenterprise.com

 

Brotherhood Enterprise was op 7 juni 2018 te gast in de uitzending Hautekiet trapt het af op Radio 1 .