Praktijk

Fairphone als business model van de toekomst


Hoe ziet het businessmodel van de toekomst er uit? De Sociale InnovatieFabriek, Plan C en OVAM stelden zich die vraag en organiseren hierover op 5 mei een inspirerend event met praktijkvoorbeelden in De Centrale (Gent). Aan het woord komt ondermeer Tessa Wernink, director of communications van Fairphone. Fairphone ontwikkelde en produceerde de eerste smartphone zonder ertsen uit conflictgebieden, met aandacht voor goede werkomstandigheden en het beperken van e-waste. Het doel van deze Nederlandse sociale onderneming is om de huidige manier van produceren in vraag te stellen. Haar stelling is dat het businessplan van de toekomst niet alleen economisch rendabel moet zijn, maar ook ecologisch en maatschappelijk moet opbrengen. 

Dat het evenwicht tussen beide niet eenvoudig is, bleek al in de opstartfase van Fairphone. Ook nu de eerste Fairphones in gebruik zijn, blijft het een precair evenwicht. Hoe groot kan en moet het bedrijf worden om het economisch rendabel te maken èn een impact te hebben? Waar kan het nog beter in de productie, levering of software? Hoe bewaak je de balans tussen het economische en sociale?

In 2013 werd Fairphone verkozen tot 'Radicale Vernieuwer' van het jaar door de Nederlandse organisatie Kennisland. Radicale vernieuwers zijn personen of organisaties die op eigen kracht oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Die zich met durf, visie en creativiteit inzetten om de wereld beter te maken. In Vrij Nederland verscheen daarover een boeiend artikel, wat de discussie over een rechtvaardiger, beter productiesysteem aanzwengelde. Op het event 'Businessmodellen van de toekomst' vertelt Fairphone een verhaal over ethische- en duurzaamheidsuitdagingen in bedrijfsvoering, 

Schrijf u nog snel in op het event, discussier met ons mee en laat u inspireren door de businessmodellen van Fairphone, 
Ibogem, Recup Design en EnerGent.