Praktijk

Fitclass

België

“Leren bewegen met plezier”

FitClass wilt een platform creëren dat niet-actieve en minder actieve mensen stimuleert, motiveert en begeleidt om regelmatig en verantwoord te bewegen met als doel een actief bewegingsgedrag te creëren. Door regelmatig en juist gedoseerd te bewegen zal hun levenskwaliteit en gezondheid verbeteren.

De middelen hiertoe zijn:

  • het persoonlijk beweegadvies bij de start
  • het individueel beweegplan waarin rekening wordt gehouden met de persoonlijke doelstellingen
  • het FitClass centrum zelf waar ieder lid 2 keer per week welkom is om onder deskundige begeleiding op de kracht- en conditietoestellen te trainen
  • preventieve gezondheidszorg voor de maatschappij

FitClass vestigt beweeg- en adviescentra in scholen. De school stelt een ruimte ter beschikking die door de uitbater van de FitClass ingericht en volledig uitgerust wordt. Deze ruimte kan overdag gratis door de leerlingen van de school worden gebruikt. ’s Avonds en in het weekend is het een betalende bewegingsruimte voor volwassenen. FitClass streeft naar een actieve begeleiding en betrokkenheid van haar leden, met een duidelijke sociale impact. Dit resulteert momenteel reeds in een participatiegraad van meer dan 80% van de betalende leden. Dankzij FitClass’ unieke methodiek met resultaatsgarantie houden de leden het langer vol en wordt bewegen een gezonde gewoonte.