Praktijk

Het boek van mijn leven

“Wat deed dat deugd! Door mijn levensverhaal te vertellen besef ik wat ik betekend heb.” Aan het woord zijn Maria en Jan. Samen met ruim tachtig andere senioren mochten zij al ervaren wat het is om een levensverhaal te vertellen.

Zorgbedrijf Antwerpen geeft het woord aan senioren. Niet alleen kunnen we veel leren van hun ervaring, het geeft ook massa’s voldoening aan de senior om gehoord te worden. Hun verhalen worden opgetekend in een hoogstpersoonlijk boek.  

Een levensverhaalschrijver van Zorgbedrijf Antwerpen heeft heel wat professionele schrijf- en interviewervaring en is vertrouwd met narratieve gesprekstechnieken. Stap voor stap creëren ze zo een identiteitsbeeld. Senioren worden zich (opnieuw) bewust van hun waardes, van hun kostbaarheden en van hun levensvisie. Anderen mogen hen dan wel labelen als ‘senior’, het beeld dat ze van zichzelf hebben is vele diverser. ‘Het boek van mijn leven’ laat hen een (vergeten) kracht in zichzelf ontdekken, waarmee ze huidige en toekomstige uitdagingen sterker kunnen tegemoetgaan. Ze hebben na het traject een prachtig stuk familiegeschiedenis in handen. En omdat het boek vlot leest, ontstaan er in de omgeving van de senior een dynamiek van gesprekken, een aanleiding om weer nieuwe verhalen te vertellen.

www.zorgbedrijf.antwerpen.be/mijnboek