Praktijk

LETS Vlaanderen

België

“Mijn buurt helpt, kletst, LETSt...”

LETS Vlaanderen vzw is een initiatief dat de sociale cohesie in de samenleving bevordert via de ruileconomie. LETS staat voor "Local Exchange and Trading System".

 

LETS Vlaanderen is het steunpunt van en voor LETS-groepen én een exerpertisenetwerk van complementaire munten waar LETS een 'good practice' van is. De missie van LETS Vlaanderen is alle ondersteuning te bieden om uit te groeien tot een volwaardig sociaal samenlevingsproject.

Wat doet LETS Vlaanderen vzw?

  • Doet aan bekendmaking en promotie via lezingen en/of infosessies op beurzen of op vraag van organisaties.  
  • Helpt het LETS Vlaanderen Feest jaarlijks mee te organiseren bij een plaatselijke LETS-groep. 
  • Deelt expertise. 
  • Zoekt samenwerkingsverbanden bij onder andere middenveldgroepen en andere organisaties werkzaam rond sociale cohesie, duurzaamheid en sociale/solidaire economie. 
  • Doet aan (maatschappelijk) onderzoek waar nodig. 
  • Gaat op zoek naar subsidies/giften om het eigen duurzaam/professioneel voortbestaan van LETS Vlaanderen vzw te garanderen. 
  • Verzorgt de communicatie naar de buitenwereld via website, e-zine en facebook.