Praktijk

Veilig op pad met V-pad


Dankzij de technologie van V-pad en goede begeleiding kunnen mensen met een verstandelijke beperking zelfstandiger reizen. Met de V-pad app kunnen coaches het traject invoeren dat afgelegd wordt, bijvoorbeeld met de bus van het dagcentrum tot thuis. Wijkt de gebruiker van zijn route af, dan wordt de coach en het thuisfront meteen verwittigd. Ook de coaches en de voorzieningen die mensen met een verstandelijke beperking opvangen zullen uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen en om de zorg en hulpverlening anders te organiseren. Tenslotte: ook voor het openbaar vervoer en de mobiliteit is het een win-win, aangezien er minder bussen van de voorziening zelf moeten rondrijden en het openbaar net een nieuwe klantengroep aanspreekt.