Praktijk

Vrijwilligersacademie Amsterdam

Nederland

“Je wilt iets doen, voor iemand, maar wat?”

De Stichting Vrijwilligersacademie Amsterdam (VA) stelt zich ten doel om dé inspirerende ontmoetingsplek voor vrijwilligers in zorg en welzijn uit Amsterdam en omgeving te bieden. Zij biedt deskundigheidsbevordering in de vorm van trainingen en (begeleidings) bijeenkomsten, zodat vrijwilligers enthousiast worden en blijven voor vrijwilligersactiviteiten. Ze kunnen zich oriënteren op vrijwilligerswerk, vaardigheden ontwikkelen en kennis vergroten in trainingen, themabijeenkomsten en masterclasses.

De VA neemt de werving en training van vrijwilligers voor veel vormen van vrijwillige inzet in zorg en welzijn op zich. Voor de aangesloten organisaties betekent dit een betere aansluiting tussen de cliëntvraag en het vrijwilligersaanbod. Ook zijn daardoor vrijwilligers op verschillende terreinen inzetbaar, kunnen de wachtlijsten worden verkort en de kwaliteit van de zorg worden verhoogd. Via deskundigheidsbevordering wordt de binding tussen vrijwilligers en hun organisatie versterkt.

Inmiddels vormen de ruim 20 aangesloten partnerorganisaties een brede en solide maatschappelijke basis en speelt de VA een belangrijke rol in het werven van vrijwilligers en het opbouwen van kennis en kunde van vrijwilligers in de informele zorg. Partnerorganisaties zijn de toegevoegde waarde voor de Vrijwilligersacademie; zij leveren kennis en kunde in trainingen en themabijeenkomsten.