Sociaal ondernemerschap

"Ik zoek dagdagelijks via mijn vereniging, met mijn bedrijf of in mijn buurt naar nieuwe manieren om de wereld een stukje duurzamer en rechtvaardiger te maken. Ben ik dan een sociaal ondernemer?" 

We houden niet zo van labels  - zolang onze maatschappij een meerwaarde ziet in je werk juichen we dat verder toe! -, maar omdat u ongetwijfeld nieuwsgierig bent, geven we het graag mee. Een sociale onderneming is een onderneming die boven alles aan een maatschappelijke uitdaging wil werken, met andere woorden: vooral 'maatschappelijke winst' wil genereren. Dit doen ze door het inperken van een sociaal probleem of marktfalen, het invullen van een sociale behoefte of uitdaging en wel op een ondernemende, marktgerichte wijze (dwz. door eigen inkomsten te genereren en zo zelfvoorzienend te zijn). 

Sommige bedrijven lijken 'klassiek' - doordat ze bijvoorbeeld producten verkopen en daar winst op maken - maar zijn wel degelijk sociale ondernemingen. Bij nader inzien zijn ze immers opgestart als een manier om niet middelen uit bijvoorbeeld subsidies, maar wel uit 'de markt' te halen om primair een sociale missie te realiseren. Sommige organisaties (verenigingen, groepen, stichtingen, enz) zijn heel sterkte sociale innovatoren, maar dan weer geen sociaal ondernemers - omdat ze niet marktgericht werken. 

Kenmerkend voor sociale ondernemers is dus dat ze hun missie op een ondernemende marktgerichte manier willen realiseren. Denk aan de verkoop van producten, het verhuren van diensten, het vermarkten van kennis enz.