Sociale innovatie

Sociale innovatie. Het klinkt alsof je er een lange handleiding bij nodig hebt. Of een moeilijk recept. Het doet denken aan een wereld vol ingewikkelde begrippen, waar iedereen 'concept' zegt, kritische geesten dwepen met de laatste trends, het woord 'businessmodel' veel valt en we allemaal netwerken op een borrel - ja, want het is sociaal?

We kunnen u gerust stellen: sociale innovatie klìnkt op het eerste zicht zo, maar is in de praktijk iets dat - ook al wordt het niet zo genoemd - voor iedereen vertrouwd is die met goede bedoelingen en zijn twee voeten op de grond verandering wil teweeg brengen. Want 'sociaal innoveren', dat is de vereniging die met een bijzondere aanpak het sociaal isolement van mensen doorbreekt. Dat is de wereldverbeteraar die een slim product bedacht waardoor er minder afval is in zijn wijk. Dat is de onderneming die een verbeterde dienst ontwikkelde waardoor voedseloverschotten nog nuttig gebruikt worden enz. Het zijn allemaal mensen die zoeken naar nieuwe of verbeterde oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in hun buurt, hun regio, land of de wereld. 

Sociale innovatie is een innovatieve oplossing op een maatschappelijk belangrijke uitdaging, die resulteert in een product, dienst, organisatiemodel en/of methode.  

>> Het 'sociale' slaat op het feit dat de innovatie een maatschappelijke behoefte (maatschappelijke uitdaging) wil aanpakken. Denk aan multidimensionale maatschappelijke problemen van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Of aan klimaatverandering. Of aan eenzaamheid in een stadscontext. 

>> Een oplossing is 'innovatief' als het gaat over een nieuw of significant beter product, dienst, proces, marketingmethode en/of organisatiemodel. Het gaat dus over zowel 'dit heeft nog nooit iemand bedacht' ideeën (stuur ze in!) als het toepassen van bestaande ideeën op een nieuwe doelgroep of het opschalen van een project rond een nieuwe maatschappelijke uitdaging. 

Sociale innovaties ontstaan vaak daar waar mensen durven dromen over de toekomst die ze voor ogen hebben. Om dan vervolgens een reflectie te maken over wat voor maatschappelijke verandering nodig is om die dromen te kunnen waar maken. De 'innovatie' zit hem vaker in op een nieuwe manier verbinden van verschillende actoren, verschillende expertises of verschillende hulpmiddelen.

Genoeg theorie nu: kijk naar de praktijk wat sociale innovaties zijn en ga met ons mee aan het werk. 

Koudwater vrees? Pitch ons je idee en we denken er samen op door.