Workshop diversifiëren van inkomstenbronnen voor maatschappelijke organisaties

Heel wat verenigingen en maatschappelijke organisaties zien hun overheidssubsidies krimpen en zijn op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen (zoals van bedrijven en foundations, via verkoop van diensten, door crowdfunding, groepsaankopen en andere). Anderzijds is financiële ethiek, transparantie en goed bestuur belangrijker dan ooit. En wat is het belang van duurzaam sparen en beleggen voor maatschappelijke organisaties? 

Deze workshop start met de uitdagingen voor de social profit op vlak van ethisch en duurzaam omgaan met geld en geeft aansluitend een algemeen overzicht van alle mogelijke complementaire 
financieringsbronnen aan de hand van de ‘inkomstenmatrix’, een schema dat reeds eerder in Nederland met succes werd toegepast. Deze workshop gaat niet over de techniek en methodes van 
fondsenwerving. Ze richt zich in de eerste plaats tot mensen die bij het algemeen financiële beleid van de organisatie betrokken zijn. 

De workshop wordt begeleid door Peter Wollaert, oprichter van het voormalige ‘café de fiennes’ in Brussel en docent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan Vlerick Business School.

Plaats: The Conference House, de Fiennesstraat 77, 1070 BRUSSEL (www.theconferencehouse.be)
5 à 10 minuten vanaf station Brussel-Zuid, 5 minuten van metro Clemenceau

Prijs: social profit: 40,00 euro excl. 21% BTW / profit: 60,00 euro excl. 21% BTW 
Inbegrepen: overzichtsnota met alle websitelinks en tips (in functie van managementteam en/of Raad van Bestuur) en een drankje bij onthaal en pauze

Inschrijven is noodzakelijk en enkel per e-mail bij Jan Decoster, manager van The Conference House: jan.decoster@theconferencehouse.be 
Annuleringsvergoeding na bevestigde inschrijving bedraagt 25 euro excl. 21% BTW.