Ga verder naar de inhoud

Over ons

Onze missie? We willen sociale innovatie en sociaal ondernemerschap uit de niche halen, en mainstream maken. Zo maken we echte maatschappelijke verandering mee mogelijk.

De Sociale InnovatieFabriek ondersteunt iedereen die met nieuwe recepten werkt aan een inclusieve maatschappij en een leefbare planeet.

Sociaal innovatoren en sociaal ondernemers krijgen er hulp bij hun specifieke uitdagingen: via tools, workshops en trajecten, via de community van innovatoren of via het ecosysteem rond sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. De Fabriek inspireert burgers, verenigingen, ondernemers, overheden en kennisinstellingen en stimuleert hen om maatschappelijk te innoveren. Want sociale innovatie en sociaal ondernemingen tonen vandaag in het klein wat morgen in het groot kan werken.

De vzw werd opgericht in 2013, als een gezamenlijk initiatief van de Verenigde Verenigingen (vanuit het middenveld) en iPropeller (vanuit het bedrijfsleven) en heel wat andere partners. De Sociale InnovatieFabriek kreeg steun van toenmalig minister van Innovatie Ingrid Lieten.

Teamfoto klein

Team

(staand, van links naar rechts)

  • Sarah Schelstraete, directeur
  • Tomas De Groote, kennismanager
  • Caroline Godts, kennismanager
  • Annelies Roose, office- en eventmanager
  • Karen Hiergens, netwerkmanager

(zittend, van links naar rechts)

  • Sarah Decombel, communicatie- en communitymanager
  • Kathleen Melis, procesmanager
  • Delphine Guiot, procesmanager

Bestuur en organisatie

Ben je geïnteresseerd in onze formele organisatiestructuur? Hier vind je informatie over onze algemene vergadering, het bestuursorgaan, ons dagelijks bestuur, de bijzondere volmachten en onze statuten.

De algemene vergadering
De algemene vergadering is het hoogste gezag van Sociale InnovatieFabriek vzw en bepaalt het beleid. Elk voorjaar komt de algemene vergadering samen om, onder andere, de jaarplanning, begroting, het financiële verslag en de toetreding van nieuwe leden te bespreken. De algemene vergadering telt minstens 20 leden die diverse van actoren uit ondernemingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen,… vertegenwoordigen.

De leden van de algemene vergadering: 3E, Beweging.net, Bagaar, Blenders, Bond Beter Leefmilieu, Cera, De Ambrassade, De Federatie, De Verenigde Verenigingen, Familiehulp, Femma, Impact Capital, i-propeller, Jan Janssen (natuurlijk persoon), Joker, Kom Op Tegen Kanker, Netwerk tegen Armoede, OP/TIL, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant, Socialistische Mutualiteiten, Sociare, Taborgroep, Triodos, Verso, VITO en VOKA.

Het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt regelmatig geraadpleegd en is de sparringpartner voor het team en de directeur. Daarnaast bewaken de bestuurders de visie, missie en doelstellingen van de Sociale Innovatiefabriek. Het bestuursorgaan wordt voor een termijn van 3 jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering. Het telt minstens 6 en hoogstens 9 leden die elk hun eigen knowhow rond de tafel brengen. De bestuurders treden collectief op als college. Twee bestuurders werden aangesteld om de vzw extern te vertegenwoordigen.

De meest recente beslissingen van de algemene vergadering omtrent het ontslag, de benoeming en herbenoeming van leden van het bestuursorgaan werden genomen op 18 mei 2021. Dit is het officiële document, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14/06/2021.

De leden van ons bestuursorgaan: Paul Ongenaert - Voorzitter (Taborgroep), Piet Colruyt (SI2Fund), Veerle Huwé (Sociare), Riet Ory (Femma), Ingrid Lieten (Verso), Jos Sterckx (onafhankelijk bestuurder), Soumaya Zaougui (Billie Bonkers), Kristel Van den Bergh (Materialise) en Bart Geernaert (De Republiek Brugge). Waarnemer namens VLAIO: André Meyers. Waarnemend bestuurder: Maxime Bouckaert (Koalect).

Dagelijks bestuur en bijzondere gevolmachtigden
In principe vertegenwoordigt het bestuursorgaan de vzw. In de praktijk kan een bestuursorgaan beslissen dat de vzw in bepaalde gevallen mag worden vertegenwoordigd door bepaalde personen. De delegaties van bevoegdheden zijn opgenomen in een delegatiematrix en vastgelegd in het intern reglement van Sociale InnovatieFabriek vzw.

Statuten en intern reglement
Het interne reglement preciseert de sfeer en de werking van de Sociale InnovatieFabriek vzw. Het vult sommige artikelen van de statuten aan en omschrijft ze.

Onze structurele partners

Als netwerkorganisatie werken we heel vaak samen met partners: overheden, bedrijven, het middenveld, kennisinstellingen en burgerinitiatieven.

Onze structurele partners zijn het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, en Cera.

Agentschap Innoveren & Ondernemen

VLAIO ondersteunt projecten die ondernemers aanzetten tot, ondersteunen of begeleiden bij het ondernemen. De Sociale InnovatieFabriek maakt deel uit van een netwerk van initiatieven waar je gebruik van kan maken.

Cera

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen met vennoten en partners, zoals de Sociale InnovatieFabriek, creëert Cera samen met hen economische en maatschappelijke meerwaarde.