Ga verder naar de inhoud

Over ons

Onze missie? We willen sociale innovatie en sociaal ondernemerschap uit de niche halen, en mainstream maken. Zo maken we echte maatschappelijke verandering mee mogelijk.

De Sociale InnovatieFabriek versnelt veelbelovende sociale innovaties.

Wie innovatieve en impactvolle oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op een ondernemende manier opstart, versterken we in het schalen van zijn impact. Versterken doen we op verschillende manieren:

  • Op ons digitaal platform informeren en inspireren we ondernemers, organisaties, bedrijven en burgers rond sociale innovatie. Wie zelf sociaal innovatief aan de slag gaat, vindt er inspiratie, tools, verhalen, kennis…
  • In ons collectief aanbod verbinden we startende en groeiende sociaal innovatoren. In de eerste plaats met elkaar, want ze kunnen veel leren van elkaar. De Fabriek organiseert die ontmoetingen in lichte en intensievere formats zoals workshops, inspiratiesessies, bootcamps, thematische trajecten, peertables, praktijksafari’s …
  • We versterken veelbelovende sociale innovaties op maat met het schalen van hun impact. We doen dit ook onder meer door hen wegwijs te maken en slim te verbinden met kansengevers uit diverse netwerken zoals financiers, lokale overheden, het reguliere bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Daarnaast legt de Fabriek connecties in het ecosysteem voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. Als netwerkorganisatie bouwen we mee aan een gunstig ecosysteem, samen met alle spelers uit de maatschappelijke vijfhoek. Zo creëren we opportuniteiten voor veelbelovende sociale innovaties.

Ten slotte werkt de Fabriek aan een vruchtbare bodem voor sociale innovatie. We promoten veelbelovende sociale innovaties door hun stem te versterken in het maatschappelijke debat. We signaleren drempels en vragen om die weg te werken zodat sociale innovaties kunnen floreren.

Want sociale innovaties tonen vandaag in het klein wat morgen in het groot kan werken. De Sociale InnovatieFabriek wil daar een deeltjesversneller voor zijn.

De Sociale InnovatieFabriek is gestart in 2013 als een gezamenlijk initiatief van de overheid, het middenveld en de reguliere bedrijfswereld. Ondertussen hebben al meer dan 800 innovatoren een beroep gedaan op de Sociale InnovatieFabriek en werken we samen met tientallen partners.

Team

  • Kaat Peeters, directeur
  • An Kokken, communicatie- en communitymanager
  • Tomas De Groote, kennismanager
  • Caroline Godts, kennismanager
  • Marie Haspeslagh,
  • Karen Hiergens, netwerkmanager
  • Kathleen Melis, procesmanager

Bestuur en organisatie

Ben je geïnteresseerd in onze formele organisatiestructuur? Hier vind je informatie over onze algemene vergadering, het bestuursorgaan, ons dagelijks bestuur, de bijzondere volmachten en onze statuten.

De algemene vergadering
De algemene vergadering is het hoogste gezag van Sociale InnovatieFabriek vzw en bepaalt het beleid. Elk voorjaar komt de algemene vergadering samen om, onder andere, de jaarplanning, begroting, het financiële verslag en de toetreding van nieuwe leden te bespreken. De algemene vergadering telt minstens 20 leden die diverse van actoren uit ondernemingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen,… vertegenwoordigen.

De leden van de algemene vergadering: 3E, Beweging.net, Bagaar, Blenders, Bond Beter Leefmilieu, Cera, De Ambrassade, De Federatie, De Verenigde Verenigingen, Familiehulp, Femma, Impact Capital, i-propeller, Jan Janssen (natuurlijk persoon), Joker, Kom Op Tegen Kanker, OP/TIL, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant, Socialistische Mutualiteiten, Sociare, Taborgroep, Triodos, Verso, VITO en VOKA.

Het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt regelmatig geraadpleegd en is de sparringpartner voor het team en de directeur. Daarnaast bewaken de bestuurders de visie, missie en doelstellingen van de Sociale Innovatiefabriek. Het bestuursorgaan wordt voor een termijn van 3 jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering. Het telt minstens 6 en hoogstens 9 leden die elk hun eigen knowhow rond de tafel brengen. De bestuurders treden collectief op als college. Twee bestuurders werden aangesteld om de vzw extern te vertegenwoordigen.

De meest recente beslissingen van de algemene vergadering omtrent het ontslag, de benoeming en herbenoeming van leden van het bestuursorgaan werden genomen op 18 mei 2021. Dit is het officiële document, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14/06/2021.

De leden van ons bestuursorgaan: Paul Ongenaert - Voorzitter (Taborgroep), Piet Colruyt (SI2Fund), Veerle Huwé (Sociare), Riet Ory (Femma), Ingrid Lieten (Verso), Jos Sterckx (onafhankelijk bestuurder), Soumaya Zaougui (Billie Bonkers), Kristel Van den Bergh (Materialise) en Bart Geernaert (De Republiek Brugge). Waarnemer namens VLAIO: André Meyers. Waarnemend bestuurder: Maxime Bouckaert (Koalect).

Dagelijks bestuur en bijzondere gevolmachtigden
In principe vertegenwoordigt het bestuursorgaan de vzw. In de praktijk kan een bestuursorgaan beslissen dat de vzw in bepaalde gevallen mag worden vertegenwoordigd door bepaalde personen. De delegaties van bevoegdheden zijn opgenomen in een delegatiematrix en vastgelegd in het intern reglement van Sociale InnovatieFabriek vzw.

Statuten en intern reglement
Het interne reglement preciseert de sfeer en de werking van de Sociale InnovatieFabriek vzw. Het vult sommige artikelen van de statuten aan en omschrijft ze.

Onze structurele partners

Als netwerkorganisatie werken we heel vaak samen met partners: overheden, bedrijven, het middenveld, kennisinstellingen en burgerinitiatieven.

Onze structurele partners zijn het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, en Cera.

Agentschap Innoveren & Ondernemen

VLAIO ondersteunt projecten die ondernemers aanzetten tot, ondersteunen of begeleiden bij het ondernemen. De Sociale InnovatieFabriek maakt deel uit van een netwerk van initiatieven waar je gebruik van kan maken.

Cera

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen met vennoten en partners, zoals de Sociale InnovatieFabriek, creëert Cera samen met hen economische en maatschappelijke meerwaarde.