Ga verder naar de inhoud

Partners

Als netwerkorganisatie werken we heel nauw samen met partners. Want het systeem veranderen kunnen we enkel met zijn allen samen. Ontdek hier onze voornaamste partners.

Maatschappelijke vijfhoek

De maatschappelijke vijfhoek

Om écht verandering te realiseren, werken we strategisch samen met alle actoren van de maatschappelijke vijfhoek:

  • overheden
  • bedrijven
  • het middenveld
  • kennisinstellingen
  • burgers

We vertrekken altijd vanuit de gemeenschappelijke missie die ons met onze partners verbindt. Op die manier co-creëren we projecten, om samen zo veel mogelijk impact te maken.

Onze nationale partners

We werken (of werkten) heel graag samen met:

VLAIO

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. VLAIO is al jarenlang structurele partner van de Sociale InnovatieFabriek.

Cera

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen met vennoten en partners, zoals de Sociale InnovatieFabriek, creëert Cera samen met hen economische en maatschappelijke meerwaarde.

Cera heeft ook een gespecialiseerde coöperatieve dienstverlening, die mensen, organisaties en beleid informeert, inspireert en adviseert over coöperatief ondernemen.

Johnson & Johnson

Voor Johnson & Johnson Family of Companies in Benelux vormt een goede gezondheid de basis van een prettig leven en van sterke gemeenschappen. Johnson & Johnson wil samen met sociaal innovatoren en sociaal ondernemers werken aan een futureproof systeem rond gezondheidszorg. Samen met de Sociale InnovatieFabriek organiseert Johnson & Johnson de Social Grow Sessions.

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen wil zo veel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. Met activiteiten, beleidsplannen, campagnes en de expertise van meer dan 600 mensen en centra ondersteunt de sportadministratie van de Vlaamse overheid zowel recreatieve sporters als topsporters in Vlaanderen. Samen organiseren Sport Vlaanderen en de Sociale InnovatieFabriek Social SportUp, een acceleratieprogramma voor sociale innovatie in de sport.

ESF

Het Europees Sociaal Fonds investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. ESF en de Sociale InnovatieFabriek zijn partners in het project HUBSI, de hub rond sociale innovatie.

LUCA School of Arts

De Sociale InnovatieFabriek is partner van de opleiding Design For Impact bij LUCA School of Arts. Zodat creatieven hun talent kunnen inzetten als hefboom, als breekijzer met maatschappelijke waarde. Het doel? Een nieuwe generatie architecten, ontwerpers, copywriters, filmmakers, designers en andere maker-slash-omdenkers stimuleren om verandering in gang te zetten.

VLAIO Netwerk

We maken deel uit van het VLAIO netwerk, een hecht netwerk waarin de verschillende organisaties met elkaar samenwerken en elkaar inspireren. Zo creëren we samen een omgeving waarin Vlaamse bedrijven optimaal ondersteund en begeleid worden.

Solifin

Solifin is het Belgische netwerk van impactinvesteerders, zodat ondernemers gemakkelijker toegang krijgen tot financiering, en zo meer impact kunnen maken. De Sociale InnovatieFabriek begeleidt de white pitches, en versterkt zo de kansen van de pitchers op een match met een financier.

De Punt

Bij bedrijvencentrum De Punt krijgen sociaal ondernemers begeleiding en ontmoeten ze collega-ondernemers. De Punt is de leidende partner van het Digilab Sociaal Ondernemen, waaraan de Sociale InnovatieFabriek meewerkt. We partnerden ook in het Europese project Spark Social Enterprise en in het project Gentse MISSen (Meest Inspirerende Sociale Starter).

Antwerp Management School

Innovatie, transformatie, ondernemerschap en ecosystemen met aandacht voor mens en maatschappij: dat zijn de cruciale thema's van Antwerp Management School. AMS is partner in het project Corporate Social Intrapreneurship, waarbij we medewerkers binnen organisaties ondersteunen om innovatieve projecten op te zetten.

Taborgroep

De Taborgroep is een netwerk van autonome sociale ondernemingen en scholen. De organisatie is leidende partner in het project Corporate Social Intrapreneurship, waarbij we medewerkers binnen organisaties ondersteunen om innovatieve projecten op te zetten.

Ashoka

Ashoka gelooft in 'Everyone a changemaker'. De organisatie ondersteunt en verbindt sociaal ondernemers in 92 landen. We dragen wederzijds bij aan elkaars werking: zo organiseren we samen evenementen en wisselen we expertise uit rond impact en schalen. Elk jaar tipt de Sociale InnovatieFabriek een aantal inspirerende en impactvolle sociaal innovatoren of ondernemers als potentiële Ashoka Fellow.

WSE

Het departement Werk en Sociale Economie staat in voor het beleid over werkgelegenheid en sociale economie. Het departement geeft subsidies voor de oprichting van een sociale onderneming, en voor innovatieve projecten in de sociale economie. WSE is ook de opdrachtgever van Start SOON, een traject voor startende sociaal ondernemers.

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting wil op een duurzame manier bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De KBS was verschillende edities partner van de Radicale Vernieuwers. De stichting beheert onder andere het Venture Philanthropy Fonds, waarvoor de Sociale InnovatieFabriek zetelt in het investeringscomité.

Nationale Loterij

De spelers van de Nationale Loterij steunen onder andere de campagne Radicale Vernieuwers, waarin de Sociale InnovatieFabriek samen met heel wat partners de innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen bekender maakt bij het grote publiek. Eerder waren de spelers van de Nationale Loterij partner van het traject Groei Sociaal Ondernemen.

BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis is de financiële partner van het Venture Philanthropy Fonds. Dat fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, en de Sociale InnovatieFabriek is lid van het investeringscomité. Eerder was BNP Paribas Fortis partner bij het traject Groei Sociaal ondernemen en bij de Radicale Vernieuwers.

Hefboom

Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samenleving. Hefboom biedt financiering, managementadvies en dienstverlening om organisaties uit de sociale en duurzame economie te versterken. Hefboom is leidende partner van Start SOON, een traject voor startende sociaal ondernemers; waaraan de Sociale InnovatieFabriek en Möbius meewerken.

Möbius

Möbius is een management consulting bedrijf dat organisaties begeleidt door duurzame bedrijfsoplossingen te ontwerpen en te implementeren op hun strategische momenten tijdens hun levenscyclus. De Sociale InnovatieFabriek is partner van Hefboom en Möbius in Start SOON, een traject voor startende sociaal ondernemers.

Thomas More

De Sociale InnovatieFabriek heeft meerdere lijntjes met Thomas More. De Fabriek gaf het vak 'Maatschappelijk innoveren' in de Banaba Ouderencoaching en inspiratiesessies over sociaal ondernemerschap voor de student-ondernemers van ICE Cube. Verder versterkt de Fabriek initiatieven zoals de Campus National en het mantelzorgproject #ikzorgook.

Belgium Impact

Belgium Impact (BE-Impact) inspireert en verbindt sociaal ondernemers. Het wil bijdragen aan het werk van sociale ondernemers, hun initiatieven en die van ondersteunende organisaties.

Departement Landbouw en Visserij

De Sociale InnovatieFabriek maakt deel uit van de voedselcoalitie, een initiatief van minister Crevits. Samen met organisaties en burgers wil Crevits tot een sterke Vlaamse voedseleconomie komen. Het doel? Ons voedselsysteel de komende jaren veerkrachtiger en innovatiever maken en klaarstomen voor de toekomst.

Degroof Petercam Foundation (DPF)

De Stichting selecteert en ondersteunt innovatieve oplossingen voor tewerkstelling. De Sociale InnovatieFabriek is nominator voor de Degroof Petercam Foundation Award, goed voor een subsidie van 1 miljoen euro.

Change Fund

Change Fund investeert in mensen en ondernemingen die maatschappelijke innovaties realiseren. De Sociale InnovatieFabriek zit er in het investeringscomité.

De Standaard

De Standaard was mediapartner van Radicale Vernieuwers, in 2015, 2017 en 2019. Ook vandaag inspireren we de redacteurs rond innovatieve concepten.

VRT - Radio 1

Radio 1 was partner van de campagne Radicale Vernieuwers, edities 2015 en 2017.

Internationale partners

Dankzij internationale partnerschappen trekken we sociale innovatie ook over de grenzen en leren we van andere landen.

Trends

Trends is al het leidende financieel-economische nieuwsmagazine in Vlaanderen. De redactie geeft onder andere een podium aan gamechangers, gepassioneerde ondernemers die klaar zijn om het economische landschap van de toekomst vorm te geven. Trends wil hen erkennen voor hun positieve impact op onze economische toekomst, en zo ook andere ondernemers en bedrijven inspireren in hun zoektocht naar innovatie en groei.

Trends is de hoofdmediapartner voor Radicale Vernieuwers editie 2022.

GECES

De Sociale InnovatieFabriek is lid van GECES, de expertengroep van de Europese Unie rond sociale economie en sociaal ondernemerschap.

Kennisland

Kennisland bouwt aan een samenleving waarin maatschappelijke systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken. De Nederlandse organisatie is partner bij de Social Grow Sessions, samen met Johnson & Johnson Family of Companies.

Vrienden

Met deze organisaties hebben we nauwe banden: we overleggen meerdere keren per jaar om op de hoogte te blijven van elkaars werking.

Telos Impact

Telos impact reikt zijn investeerders de expertise, het netwerk en de kennis aan om een concrete, langdurige impact uit te oefenen op de samenleving.

The Shift

De Sociale InnovatieFabriek is lid van The Shift, het Belgisch verzamelpunt voor duurzaamheid. Als nationaal contactpunt voor de wereldwijde netwerken UN Global Compact, de World Business Council for Sustainable Development en CSR Europe, verbindt de organisatie zo'n 350-tal bedrijven, NGO's, academische instellingen en overheidsdepartementen in België.

Growfunding

Growfunding is een Belgisch platform voor civic crowdfunding. Ze brengen mensen en middelen samen en ondersteunen projecten die onze samenleving sterker en duurzamer maken. Hun projecten bewijzen dat crowdfunding de motor kan zijn voor sociale en maatschappelijke verandering.

Trividend

Trividend is de Vlaamse investeringsmaatschappij voor de sociale economie. Trividend investeert in sociale en coöperatieve ondernemers die inzetten op de tewerkstelling van kansengroepen en/of die in hun bedrijfsvoering mens en milieu de plaats geven die ze verdienen.

SoCrowd

Socrowd is een praktische tool om mensen en organisaties te stimuleren met hun geld een een faire investering te doen. De organisatie is een cvso, opgericht in de schoot van Fairfin vzw. Socrowd richt zich op initiatieven uit de sociale economie, de sociaal-culturele, de ecologische, de welzijns, onderwijs en de noord-zuid sector.

De Verenigde Verenigingen

De Verenigde Verenigingen is het netwerk en de spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen.

Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.

Stichting Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties legt zich toe op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel. De Stichting is een pluralistische, onafhankelijke stichting voor openbaar nut en is actief in de drie gewesten van ons land. Als platform voor transformatieve filantropie maakt de Stichting het voor haar partners, mecenassen en donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties.

VOKA

Voka is het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen en is lid van de Algemene Vergadering van de Sociale InnovatieFabriek. Gedelegeerd bestuurder Hans Maertens was ook jurylid voor de Radicale Vernieuwers, editie 2019.

Tweeperenboom

Tweeperenboom maakt doorbraken mogelijk. Ze ondersteunen mensen, organisaties en netwerken die fundamentele verandering nastreven. Ze zetten stilstand om in actie, smeden vitale coalities en loodsen je doorheen het complexe transitieproces.

... en meer! We vullen dit overzicht nog verder aan.

Karen Hiergens

Heb je een idee om samen impact te maken?

Contacteer Karen Hiergens, impact coach en netwerkmanager bij de Sociale InnovatieFabriek.