Ga verder naar de inhoud

Vacatures

Tof dat je interesse hebt in een job of stage bij Sociale InnovatieFabriek. Op dit moment hebben we geen betaalde job of stage in de aanbieding. Maar we zoeken wel nieuwe bestuurders.

Vacatures

Wij zoeken nieuwe bestuurders

In juni 2024 eindigt het mandaat van enkele bestuurders. De Sociale InnovatieFabriek is dus op zoek naar minimaal drie nieuwe bestuurders die vanuit een vrijwillig engagement mee willen helpen bouwen aan een maatschappelijk relevante organisatie.

Een bestuursmandaat duurt 3 jaar en is maximaal één keer hernieuwbaar.

Als kandidaat bestuurder:

 • Sta je achter onze visie en missie.
 • Deel je de overtuiging dat sociale innovatie een belangrijke hefboom is voor systeemverandering.
 • Heb je een sterke affiniteit met sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.
 • Stippel je -samen met de andere bestuurders- de beleidslijnen uit en maak je strategische keuzes.

Wij verwachten van bestuurders dat:

 • Ze strategisch en systemisch kunnen denken.
 • Ze een sterk engagement nemen in het belang van onze organisatie.
 • Ze op een integere, ethische en autonome wijze in dialoog gaan en standpunten bepalen.
 • Ze eigen netwerken in contact brengen met onze organisatie.
 • Er geen persoonlijke belangenconflicten zijn die hun onafhankelijkheid in het gedrang kunnen brengen.

Deskundigheid

De huidige bestuurders hebben heel wat kennis, competentie en bijzondere ervaring in domeinen zoals sociaal ondernemerschap, sociale innovatie, strategieontwikkeling, maatschappelijke uitdagingen en transities, …

Om de complementariteit en goede werking van het bestuursorgaan te bevorderen, kunnen kandidaat bestuurder die beschikken over volgende kennis, competentie en ervaring een meerwaarde betekenen:

 • Ondernemerschap
 • Governance en vzw wetgeving
 • HR en werkgeverschap
 • Hybride financiering
 • Netwerken in de brede Social Profit en/of Bedrijfswereld

Diversiteit

Vanuit de overtuiging dat organisaties die inclusie omarmen sterker maatschappelijk ingebed zijn en bijgevolg weerbaarder zijn, zal het bestuur van de Sociale InnovatieFabriek bij de evaluatie van de kandidaturen ook streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van het bestuur op vlak van gender, leeftijd, etnisch culturele achtergrond, regio…

Praktisch

 • Het bestuursorgaan komt minstens vier keer per jaar samen. Vergaderingen vinden plaats tijdens de werkuren in Brussel of digitaal. Vergaderingen duren max. 2u maar vragen ook voorbereidingstijd.
 • Bestuurders worden geacht ook deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering. Deze vinden twee keer per jaar plaats: een live bijeenkomst in juni en een online bijeenkomst in december.
 • Occasioneel wordt aan een bestuurder gevraagd om een bepaalde opdracht op zich te nemen of de organisatie te vertegenwoordigen. De bestuurder wordt daartoe gemandateerd door het Bestuur.
 • Bestuurders worden uiteraard ook steeds uitgenodigd op publieke activiteiten van de Fabriek.
 • Het mandaat is onbezoldigd. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid en beperkte
  kostenvergoeding is voorzien.

Interesse?

 • Stuur vóór 25 maart 2024 je kandidaatstelling naar Paul Ongenaert, voorzitter, via e-mail voorzitter@socialeinnovatiefabriek.be. Geef naast je motivatie mee welke competenties en ervaring je wil inbrengen in de bestuursploeg. Graag ontvangen we ook een beknopt CV.
 • Heb je vragen? Stel ze gerust via e-mail. Zo nodig nemen we telefonisch contact.
 • Na een eerste selectie o.b.v. de ontvangen profielen, nodigen we kandidaten met een relevant profiel uit voor een gesprek bij voorkeur op 15 of 19 april ‘24
 • Een shortlist van kandidaten wordt daarna voorgelegd aan het Bestuur.
 • De officiële benoeming vindt plaats op de Algemene Vergadering van 14 juni 2024.

Waar kom je terecht?

De Sociale InnovatieFabriek ondersteunt iedereen die vernieuwende oplossingen in de markt zet voor complexe maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, inclusie, voedselverspilling, klimaatverandering, migratie, …

De Fabriek is gestart in 2013 als een gezamenlijk initiatief van de overheid, het middenveld en de reguliere bedrijfswereld. Ondertussen hebben al meer dan 1.000 innovatoren een beroep gedaan op de Sociale InnovatieFabriek.

De Fabriek versterkt sociaal ondernemers en sociaal innovatoren in alle levensfases van hun project: van pre-starters tot groeiers. Innovatoren krijgen er persoonlijke begeleiding. Ze kunnen gebruikmaken van verschillende online tools (rond bv. sociaal ondernemen en impact meten) en ze kunnen bij de Fabriek terecht voor een waaier aan trajecten en inspiratiesessies. Deze trajecten zijn hetzij gericht op de levensfase van de innovaties, hetzij van thematische aard en dan doorgaans in partnerschap.

De Fabriek verbindt sociaal ondernemers en sociaal innovatoren. In de eerste plaats met elkaar, want ze kunnen veel leren van elkaar. De Fabriek organiseert die ontmoetingen in peertables, versterkingssessies en praktijksafari’s. Daarnaast bouwt de Fabriek aan een krachtig netwerk voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap, door heel wat spelers te betrekken: netwerken en platforms, financiers, lokale overheden, het reguliere bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. Ook in dat brede netwerk maakt de Fabriek de innovatoren en ondernemers wegwijs.

De Fabriek inspireert ten slotte een breed en divers publiek over de kracht van sociale innovatie en ondernemerschap. We inspireren ook anderen om het voorbeeld van sociaal innovatoren te volgen. Zo leggen we samen de kiemen voor een collectieve beweging in de samenleving.

Net als veel sociaal innovatoren hanteert de Fabriek zelf een hybride bedrijfsmodel. De Fabriek is structurele partner van VLAIO, heeft vaste partners zoals Cera en de Nationale Loterij en combineert dit met verschillende andere partnerschappen en inkomsten uit activiteiten.