Ga verder naar de inhoud

Collega Kathleen enthousiast over de nieuwe IDG-hub in Vlaanderen

Kathleen Melis - 07/07/2022

Op 5 oktober organiseert de Sociale InnovatieFabriek een eerste samenkomst van de Vlaamse IDG-hub. Dat steeds meer ondernemers zich aangetrokken voelen tot de Inner Development Goals, maakt collega-procesbegeleider Kathleen Melis ontzettend enthousiast.

Foto van de eerste Inner Development Goals Summit in Stockholm op 29 april 2022. 700 aanwezigen en 4000 online volgers uit 60 landen namen eraan deel.
Foto van de eerste Inner Development Goals Summit in Stockholm op 29 april 2022. 700 aanwezigen en 4000 online volgers uit 60 landen namen eraan deel.

Op mijn vijftiende schafte ik mijn eerste T-shirt van Greenpeace aan. Je weet wel, het zwarte model dat in witte blokletters ‘NO TIME TO WASTE’ schreeuwde. Overtuigd door de urgentie om onze planeet te redden, gooide ik me verbeten in het activisme. Ik maakte flink ecologische keuzes in mijn eigen leven en predikte die luidkeels naar de buitenwereld. Het waren spannende tijden, waarin steeds meer slimme stemmen het ecologisch koor vervoegden. Samen bezongen we verontwaardiging en alternatieve levenswijzen. Om hees van te worden, zowaar.

Opmars van de tranisitiegroepen

Het was een verademing toen de transitiegroepen rond het millennium als paddenstoelen uit de grond rezen. Eindelijk mochten we op kleine schaal uitproberen: zelfplukboerderijen, groentepakketten, zeep gemaakt van reststromen, burgercoöperaties die windmolens bouwen, Repair Café’s, oesterzwammen op koffiegruis, sneakers in appelleer... Zoveel plekken en producten lieten ons intussen al ervaren hoe het anders kan. Van denken naar actie. Intussen groeit ook wereldwijd het gevoel van urgentie en de wil om te veranderen. Academici, bedrijfswereld, overheden… overal zien we de bereidheid om mee te werken aan een gezondere planeet.

Kathleen Melis

De Inner Development Goals zijn een raamwerk van vaardigheden die mensen bij zichzelf moeten ontwikkelen om duurzame ontwikkeling in realiteit te brengen. Ze zetten in op verbinding, samenwerking en waardering.

Kathleen Melis

Ondanks Sustainable Development Goals weinig vooruitgang

Daarom riepen de Verenigde Naties in 2015 de Sustainable Development Goals (SDG) in het leven, een duidelijke wegwijzer om tegen 2030 een duurzame wereld uit te bouwen. Met 13 doelen bieden de SDG een gedeelde visie over wat ons te doen staat, willen we een antwoord bieden op de waaier aan problemen die ons - mensen met uiteenlopende noden, waarden en overtuigingen - raken. Helaas is de vooruitgang die we sinds 2015 boekten teleurstellend. Als individu weten we wel wát we zouden moeten doen voor een gezondere planeet en samenleving, maar we missen de innerlijke capaciteit om met die complexe realiteit en uitdagingen om te gaan.

IDG inner development goals

Inner Development Goals: ook werken aan jezelf

Toen uit onderzoek bleek dat we ons innerlijke vermogen wel degelijk kunnen ontwikkelen, startte in Zweden eerder dit jaar het ‘Inner Development Initiative’. Daar stelde men de Inner Development Goals (IDG) op, een raamwerk van vaardigheden die mensen bij zichzelf moeten ontwikkelen om duurzame ontwikkeling in realiteit te brengen. De IDG’s leggen de nadruk op onze relaties met elkaar. Op het waarderen, verzorgen en ons verbonden voelen met anderen, zoals buren, toekomstige generaties of de natuur. Ze zetten in op vaardigheden zoals samenwerking. Want waarderend samenwerken is essentieel als verschillende partijen met uiteenlopende belangen de SGD’s willen waarmaken. Ten slotte helpen de IDG’s eigenschappen als moed en optimisme te versterken. Zo ervaren we échte keuzevrijheid. We doorbreken oude patronen, genereren originele ideeën en handelen volhardend in onzekere tijden of complexe situaties.

Onze lichamelijk en spirituele intelligentie aanspreken

Via de IDG's leer je verschillende perspectieven innemen, informatie evalueren en de wereld als een onderling verbonden geheel begrijpen. Want zoals Einstein ooit opmerkte, kunnen we een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die dat probleem veroorzaakte. Ons cognitief denken heeft ons al enorm gediend en bracht ons een ongeziene welvaart. Tegelijkertijd leidde het ook naar de ecologische en maatschappelijke crisis waarin we ons vandaag bevinden. Willen we daaruit geraken, dan moeten we ook onze lichamelijk en spirituele intelligentie aanspreken. Willen we de noodzakelijke veranderingsbeweging versnellen, dan moeten we dieper en trager durven bewegen.

Inner development goals 5

Klinkt misschien wat ingewikkeld allemaal, maar gelukkig is het dat niet. Elkaar als mens mogen ontmoeten, samen denken, voelen en handelen, herverbinden met onszelf… voor mezelf voelt deze beweging als een enorme opluchting. Ik herken het gevoel ook bij heel veel mensen met wie ik de laatste jaren in gesprek ging. Opvallend is hoe moeilijk het voor velen onder ons blijkt om die persoonlijke groei en inzichten ook te integreren op onze werkplekken, in onze bedrijven of organisaties. Dankzij de IDG is er nu een gedeelde taal, (h)erkenning en een warme community. Ik kijk ernaar uit om de Vlaamse hub samen met jou vorm te geven. Om te ontmoeten, delen, en groeien. No time to waste!

Idg hub vlaanderen

Wil je graag mee bouwen aan de IDG-hub in Vlaanderen?

Wees welkom! Op 5 oktober 2022 organiseren de Sociale InnovatieFabriek en heel wat partners een eerste summit. Daar zullen we met alle aanwezigen de Vlaamse IDG-hub verder vormgeven. Kan je niet wachten tot dan en wil je graag nu al verder in gesprek rond de IDG’s? Maak je lid van de LinkedIn-group IDG hub Vlaanderen. Of wil je meewerken aan de summit? Neem dan contact op met Kathleen Melis.

Afbeelding Kathleen Melis

Kathleen Melis

Impact coach

Kathleen heeft een groot hart voor de community van sociaal innovatoren en sociaal ondernemers. Ze houdt ervan om processen te faciliteren, zowel één op één als in groep, en ze voelt als geen ander aan wat een groep nodig heeft. Ze ontwikkelde en organiseerde trajecten als Social SportUp, Social Enterprises Act For Climate Belgium – South Africa, ... en geeft workshops rond stakeholder engagement, co-creatie en pitching.

Meer artikels

Impact track game changers

GameChangers meet effecten van hun coaching rond gameverslaving met de tool Impact Track.

24 augustus 2023

GameChangers ondersteunt gamers en hun omgeving bij gezond gamegedrag. Met de online tool Impact Track achterhalen initiatiefnemers Matthias en Bavo hoeveel impact hun activiteiten exact hebben.

Podcasts over sociale innovatie

10 toffe podcasts over sociale innovatie, ondernemen & maatschappij

10 augustus 2023

In een Spotify-playlist verzamelden we podcasts rond sociale innovatie, ondernemen en maatschappelijke trends. Hierbij een selectie.

Impact Start Up Club acceleratiedag 2

Stel je kandidaat voor 1 van de 4 groepstrajecten van najaar 2023

26 mei 2023

In 4 groepstrajecten versterken onze impact coaches en experten je bij jouw sociaal ondernemerschap. Voor starters en scalers, sporters en intrapreneurs.