Ga verder naar de inhoud

Dit zijn onze starters van de Impact Start-Up Club

19/04/2024

Van kwalitatieve kinderopvang tot buurtcommunicatie voor je bouwwerf. Het is slechts een greep uit de 10 geselecteerde ideeën van de Impact Start-Up Club. We stellen de start-ups van deze nieuwe voorjaarseditie graag aan je voor.

Groepsfoto Start up club

Onze starters

Drie maanden lang coacht de Sociale InnovatieFabriek deze start-ups met live sessies, inspiratiebezoeken bij andere ondernemers, netwerkmomenten, peer-coaching en tools.

 • Mentes vzw: ondersteuningsnetwerk kinderopvang
 • All Things Human: bouwt aan diversvaardige werkplekken
 • StudioMowk: interieur voor kwetsbare kinderen
 • Welcoming Places: wil toegankelijkheid voor mensen met een beperking
 • Growroots: doet slapende dorpskernen herleven
 • Kinderparadijs: gaat voor kwalitatieve kinderopvang
 • Kansmakers: jongeren empoweren door inclusieve skills
 • Werfbuur: harmonieuze buurtcommunicatie voor je bouwwerf
 • Scheiden in kleur: huisvesting en coaching voor mensen in relatiemoeilijkheden
 • Chemisch circus: productiehuis dat social profit verhalen brengt

Hieronder vertellen we meer over de innovatieve ideeën van elke deelnemer. Volg het traject van de Impact Start-Up Club ook via onze sociale media: Facebook, Instagram en LinkedIn.

Mentes vzw

1. Mentes vzw: ondersteuningsnetwerk kinderopvang

Voor welk maatschappelijke uitdaging biedt Mentes een oplossing?

De kinderopvangsector is in crisis, te weinig plaatsen, veel uitval, begeleiders kunnen minder kwaliteit bieden door de hoge werkdruk… Veel organisatoren en kinderbegeleiders worstelen ook met nieuwe regelgeving die op hen afkomt, naast het runnen van een kinderdagverblijf. Zij kunnen gerichte ondersteuning, een verstaalslag, vorming, pedagogische coaching… gebruiken. Belangrijk! Kinderbegeleiders en organisatoren blijven eigenaar van hun leerproces, zij gaan zelf aan de slag met de ondersteuning die wij aanreiken.

Wat is je sociale impact?

Organisatoren kinderopvang empoweren om hun eigen koers te varen en sterk te staan in hun ondernemerschap binnen de kinderopvang. Door sterke organisatoren te maken, wensen we dat zij overtuigd zijn van hun eigen kwaliteit en hier blijvend op inzetten. Zo komen we op termijn tot minder uitval in de kinderopvangsector en tot nog meer kwaliteitsvolle plaatsen voor kinderen en hun gezinnen.

All Things Human

2. All Things Human: bouwt aan diversvaardige werkplekken

Voor welk maatschappelijke uitdaging biedt All Things Human een oplossing?

Discriminatie, onderdrukking en ongelijke uitkomsten op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat mensen afhaken en de arbeidsmarkt instabiel is, met vacatures die niet ingevuld raken en personeelsverloop.

Wat is je sociale impact?

Onze impactdroom is dat we binnen 20 jaar leven in een welzijnseconomie met diversvaardige ondernemingen. Dat zijn organisaties waar diversiteit de verworven norm is, en het vermogen aanwezig is om zoveel mogelijk denkwijzen, opvattingen, levensstijlen en persoonlijke ervaringen samen te brengen en met elkaar te laten acteren.

Studio Mowk2

3. Studio Mowk: interieur voor kwetsbare kinderen

Voor welk maatschappelijke uitdaging biedt Studio Mowk een oplossing?

Het verbeteren van het welzijn van kwetsbare kinderen* door het verbeteren van hun dagelijkse leefomgeving.

Wat is je sociale impact?

Samen met instellingen voor bijzondere jeugdzorg en de kinderen zelf creëren we ruimtes waarin ze zich goed kunnen voelen. De ruimtes passen zich aan aan de noden van de kinderen (en niet omgekeerd zoals nog zo vaak het geval is). Dit vanuit een sterk geloof in de impact van een stimulerende leefomgeving (o.a. interieur) op het welzijn van de kinderen en de begeleiders.

*kinderen met een onveilige gezinssituatie beknot in kansen in onderwijs, ontwikkeling, huisvesting…

Welcoming places2

4. Welcoming Places: wil toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Voor welk maatschappelijke uitdaging biedt Welcoming Places een oplossing?

Gebrek aan inclusie van mensen met een beperking in de samenleving.

Wat is je sociale impact?

 • Mentaliteitsverandering creëren om inclusie te normaliseren.
 • Verbeterde professionele vaardigheden om toegankelijkheid aan te pakken.
 • Nieuwe enthousiaste netwerken vormen om ondersteuning voor toegankelijkheid te vergroten.
Growroots

5. Growroots: doet slapende dorpskernen herleven

Voor welk maatschappelijke uitdaging biedt Growroots een oplossing?

De activiteit en levendigheid in de kernen neemt af. Zo ontstaan slapende dorpskernen. Oorzaak én gevolg is de leegstand van multifunctionele panden (handel, horeca, dienstverlening,…). Zo zijn er steeds minder ontmoetingskansen voor de inwoners en dat terwijl er nog steeds heel wat noden en ideeën zijn. Hoe kunnen we deze tendens keren via ingrepen en oplossingen voor leegstaande of on(der)benutte ruimtes én levendige kernen?

Wat is je sociale impact?

Growroots creëert letterlijk en figuurlijk ruimte voor noden, ideeën en invullingen van lokale ondernemers en bewoners door leegstaande multifunctionele panden een hyperlokale én rendabele invulling te geven. Deze plekken vormen bovendien een hefboom en druppeleffect voor de kern. Hier kunnen concepten en projecten doorgroeien naar andere plekken. Door samenwerking en ‘Placemaking’ ontstaat een effect op de hele dorpskern of deelgemeente. Zo krijgen inwoners en bezoekers opnieuw een levendige kern met ruimte voor ontmoeting en ondernemerschap.

Kinderparadijs vzw

6. Kinderparadijs vzw gaat voor kwalitatieve kinderopvang

Voor welk maatschappelijke uitdaging biedt Kinderparadijs een oplossing?

Er is een groot tekort aan kwalitatief kinderopvang wat een grote druk legt op de maatschappij. Vooral mensen met meer sociale noden vinden de weg naar de kinderopvang niet snel genoeg. Dit resulteert in (kinder)armoede en ouders die zich niet kunnen ontplooien en/of gaan werken. Daarnaast gaat armoede hand in hand met discriminatie, het is een integraal proces. We willen ook af van de idee dat kinderopvang enkel een plek is waar kinderen 'gedropt' worden.

Wat is je sociale impact?

We moeten intersectionaal gaan denken, en zorgen voor een holistische aanpak. Dit begint bij een pasgeboren baby en daarna in de kinderopvang. Onze impact zal zich uiten in verschillende domeinen, onder andere het onderwijs en ook de arbeidsmarkt. Als kinderen voluit de kans krijgen zich te ontplooien en alle mogelijke talenten te versterken, resulteert dit in een een sterkere sociale en economische maatschappij.

Kansmakers2

7. Kansmakers: jongeren empoweren door inclusieve skills

Voor welk maatschappelijke uitdaging biedt Kansmakers een oplossing?

Kansmakers biedt een antwoord op de groeiende sociale spanningen, gevoelens van isolatie, onzekerheid over de toekomst en het gebrek aan participatie van jongeren in besluitvormingsprocessen. We richten ons ook op de stress die voortkomt uit deze problemen, zoals polarisatie, discriminatie en dalend mentaal welzijn. Met mijn innovatieve gespreks- en cocreatiemethode betrekken we via sociale professionals jongeren actief in een 360° aanpak bij de oplossingen hiervoor en het vormgeven van hun eigen toekomst en duurzame omgeving. En waarbij de kloof tussen de diverse individuele belangen en collectieve doelen wordt verkleind.

Wat is je sociale impact?

Mijn beoogde sociale impact is tweeledig. Ten eerste streven we ernaar om via de innovators in de sociale sector jongeren makkelijker te empoweren en hen de nodige tools te bieden om zelfbewust en veerkrachtig te zijn in een snel veranderende en superdiverse wereld. Ten tweede zetten we in op verbinding en meer sociale en divers-sensitieve vaardigheden waarbij jongeren samen een belangrijke rol spelen in het vormgeven van een inclusieve samenleving en de ideeën uit henzelf voortkomen. Op die manier kunnen ze zelf actief bijdragen aan sociale innovatie, waardoor ze veel positiviteit, kracht en beter welzijn ervaren.

Werfbuur2

8. Werfbuur: harmonieuze buurtcommunicatie voor je bouwwerf

Voor welk maatschappelijke uitdaging biedt Werfbuur een oplossing?

Stadskernen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen van energie en comfort. De wederopbouw of renovatie van deze gebouwen duurt lang en zorgt voor overlast voor de huidige buurtbewoners tijdens de bouwfase, vaak meerdere jaren lang. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel waarbij bouwaanvragen nog strenger worden, de verbouwing nog langer duurt en zo tot leegstand en druk op de woonmarkt zorgt.

Wat is je sociale impact?

De bouwsector houdt nu nog niet voldoende rekening met de impact die ze hebben op de omwonenden tijdens de werken. We streven ernaar om bouwpromotoren en aannemers te helpen om buurtcommunicatie niet langer als noodzakelijk kwaad te zien maar als expliciet onderdeel van hun strategie en een opportuniteit om meer draagvlak te creeeren. Zo willen we bekomen dat bouwwerken in dicht bebouwde omgevingen gerealiseerd kunnen worden in harmonie met de buurt.

Scheiden in kleur

9. Scheiden in kleur: huisvesting en coaching voor mensen in relatiemoeilijkheden

Voor welk maatschappelijke uitdaging biedt Scheiden in kleur een oplossing?

Scheiden of niet? Wil men echt scheiden of kan men na rustperiode elkaar terugvinden? Scheiden is een zoektocht die veel energie vraagt. Een time out kan ademruimte geven om de juiste, weloverwogen beslissing te nemen. Huisvesting is vaak een eerste, cruciale stap. Een plek om even tot rust te komen, afstand te nemen en alles op een rijtje te zetten. Blijven werken ondanks deze uitdaging is niet evident. Door een rustplaats te bieden kan je voldoende energie behouden om alle veranderingen aan te pakken.

Wat is je sociale impact?

Met Scheiden in kleur willen we zuurstof geven aan de mogelijkheid voor een pauzeknop in een relatie met een eventuele relatiebemiddeling. We willen tijdelijke woonst bieden doordat mensen niet direct een huurcontract moeten afsluiten, maar even bekomen in een hotelkamer/studio/ appartement. Is scheiden toch nodig, dan geeft Scheiden in kleur de mogelijkheid voor coaching in alles wat bij scheiden komt kijken: kinderen, job volhouden, regelen financies, netwerk, samenwerken bemiddelaar,... Op die manier willen we vechtscheidingen en de zware negatieve gevolgen voorkomen. Tot slot willen we dit meer bespreekbaar maken in maatschappij met scheidingshotel maar ook met webinars, workshops en congressen.

Chemisch Circus

10. Chemisch circus: productiehuis dat social profit verhalen brengt

Voor welk maatschappelijke uitdaging biedt Chemisch circus een oplossing?

De verhalen van non-profit organisaties meer naar buiten brengen door middel van audiovisuele producties met als doel om mensen te sensibiliseren en te engageren om zelf ook stappen te zetten.

Wat is je sociale impact?

Non-profit organisaties voorzien van betaalbare storytelling met broadcast kwaliteit, samen gemaakt met mensen die zichzelf (moeten) willen heroriënteren.

Impact Start Up titelbeeld

Stel je kandidaat voor de nieuwe Impact Start-Up Club, die start in september 2024

De Impact Start-Up Club is een traject waarin we een tiental geselecteerde starters uit non-profit of social profit, sociaal ondernemers en intrapreneurs samenbrengen. Als groep nemen jullie deel aan interactieve workshops en netwerksessies, waaronder een kick-off, praktijk safari, masterclasses, workshops, netwerksessies en peer-coaching. In september 2024 start een nieuwe reeks.

Meer artikels

Connecting the dots 2600x1460

Aan de slag met sociaal inkopen

21 maart 2024

Naar aanleiding van World Sustainable Procurement Day zetten we sociaal inkopen in de verf. Ook wij verbinden mensen rond het thema. Op 5 maart nodigden we in samenwerking met The Shift stakeholders uit om uit te wisselen. Ontdek in dit artikel de vier uitdagingen om sociaal inkopen mogelijk te maken.

Parlangi

Hoe Parlangi traag maar zeker haar werking opschaalt

14 maart 2024

Via Parlangi oefent iemand een andere taal door te videochatten met een vrijwillige moedertaalspreker. Oprichter Ad Geudens droomt ervan om in heel Europa leerlingen via videogesprekken met elkaar in contact brengen. Maak kennis met Parlangi!

Leertraject social intrapreneurship coach 4

Zo leren deze toppers hun eigen collega's coachen rond maatschappelijke innovatie.

1 februari 2024

Maatschappelijk ondernemen en innoveren kan je ook aanleren aan jouw eigen collega's. Hoe? Dat ontdekten 12 werknemers van verschillende ondernemingen in het 5-delige leertraject Social Intrapreneurship Coach. We zochten hen op tijdens hun laatste workshopdag.