Nieuws

Competentiecentrum voor sociale innovatie in de maak

Goed nieuws voor wie bezig is met sociale innovatie en sociaal ondernemerschap: er komt een competentiecentrum voor sociale innovatie. Je zal er alle bestaande kennis rond sociale innovatie vinden, je zal er interessante partners vinden en je zal er de juiste competenties kunnen ontwikkelen en aanscherpen. De komende twee jaar werken ESF Vlaanderen en de Sociale InnovatieFabriek samen aan dat competentiecentrum, met financiële steun van het European Social Fund (ESF) en het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI). 

Met het competentiecentrum mikken we op verschillende ambities. Eerst en vooral zal het centrum alle actoren van de maatschappelijke vijfhoek beter verbinden en nauwer betrekken bij sociale innovatie. Ten tweede zullen we de 21st century skills versterken, zodat alle mensen ten volle hun rol kunnen spelen in sociale innovatie. Het competentiecentrum zal een online en een offline luik krijgen.

Het project past in de doelstelling van de Europese Unie om sociale innovatie te stimuleren en te versterken. Europa wil verschillende lidstaten ook bij elkaar brengen, zodat de voorhoede de achterhoede kan inspireren. België zal best practices rond sociale innovatie uitwisselen met Finland, Tsjechië en Litouwen

Waarom de Sociale InnovatieFabriek mee instapt in dit project? Omdat de ambities van het project en de ambities van de Sociale InnovatieFabriek grotendeels overlappen. Ook wij willen de expertise en het netwerk rond sociale innovatie verder professionaliseren. Daarom zetten we onze schouders met veel goesting mee onder dit project. 

Binnenkort meer nieuws!