Nieuws

Social Grow Sessions deelnemers

Om sociaal ondernemerschap te stimuleren, bundelden Janssen en Johnson & Johnson in de Benelux, de Sociale InnovatieFabriek en Social Enterprise NL de krachten. We riepen eerder dit jaar op voor kandidaten voor de Social Grow Sessions. In dit unieke traject krijgen starters 360 graden begeleiding bij de uitwerking van hun innovatie van Nederlandse en Belgische specialisten.

Uit alle inzendingen werden schitterende kandidaten weerhouden, die binnenkort starten aan het traject. De Belgische kandidaten vind je hieronder. Bekijk zeker de volledige lijst van deelnemers op de website van de Social Grow Sessions: www.socialgrowsessions.net/deelnemers.

Bednet
Vzw Bednet, actief voor Vlaanderen en Brussel, wil nagaan of haar beproefde methodiek van synchroon internetonderwijs voor kinderen die wegens ziekte geen lessen in de klas kunnen volgen, ook inzetbaar is voor andere doelgroepen en regio’s. De ambitie is om het innovatieve concept in te zetten om groeikansen voor andere doelgroepen, naast de zieke kinderen, te bevorderen (kinderen in gesloten instellingen, de bijzondere jeugdzorg, kinderen met een beperking in het gewone onderwijs, kinderen van expats … ) en na te gaan in welke vorm dit best kan gebeuren – bijvoorbeeld als expertisecentrum.

Beestig Wijs
Vzw BeestigonderWijs uit Genk wil haar onderwijs flankerend aanbod voor jongeren met een (dreigende) schooluitvalproblematiek verder ontwikkelen. Bedoeling is om die jongeren in een context van ‘levensecht leren’ te plaatsen – heel concreet binnen sociale ondernemingen die activiteiten ontplooien rond en met honden (asiel, pension, uitlaatservice…).

De Egeltjes
De Egeltjes uit Sint-Truiden heeft als missie om kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben een plaats te geven in de samenleving. De Egeltjes begon als kleinschalig kinderopvanginitiatief dat de ouders en het hele gezin betrekt bij de opvang. Vanuit die veilige omgeving wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Daarnaast wil De Egeltjes activiteiten uitbouwen die beantwoorden aan de missie binnen een hybridemodel. Een gezinsfestival (Goe Gezin’d) bestaat al, er wordt verder gedacht aan kinderboekjes, individuele therapie en een vormingsaanbod rond inclusie en kansarmoede.

De Stem van ons Geheugen
De Stem van ons Geheugen is een initiatief van Koor&Stem vzw, in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, WZC Den Olm en VSPW Mol en wil het samen zingen met mensen met dementie stimuleren. Concreet wil De Stem van ons Geheugen een wetenschappelijk onderbouwde aanpak uitwerken, een liederenrepertoire samenstellen en een sector overschrijdend lerend netwerk opzetten om samenzang breder in de zorg te introduceren.     

Villa Clementina
Villa Clementina uit Zemst wil verder werken aan haar hybride model van een breed opgezette, inclusieve kinderopvang – voor kinderen met en zonder extra zorgbehoeften – die wordt begeleid door een gemengd team van professionals, vrijwilligers en jongeren met een beperking. Meer bepaald wil de vzw het model uitbreiden met een kinderboerderij, extra activiteiten, een vergader-/feestruimte, en een ontmoetingsplaats voor de lokale gemeenschap.  

Villa Omaar
Villa Omaar uit Wetteren wordt een ambulant therapeutisch open huis voor jongeren (16-23 jaar) met een hulpvraag. Het project wordt laagdrempelig, maar biedt tegelijk een high care aanbod om preventief residentiële psychiatrische zorgverlening te vermijden. Er wordt vertrokken vanuit de ontmoeting om intensieve, individuele zorg op maat te bieden.