Nieuws

Verslag Sociale Innovatie Meet Up Leuven


Voor onze Leuvense Meet Up, was de Sociale InnovatieFabriek te gast bij OPEK. Dirk De Lathauwer stelde de werking van deze unieke locatie aan de Vaartkom voor. Het Openbaar Entrepot voor de Kunsten wil een kunstenplek nieuwe stijl zijn. In business termen zou je het een ‘kunstbedrijvencentrum’ kunnen noemen: een platform, ontmoetingsplaats en trefpunt voor sociaal-culturele organisaties die rond kunst werken en de buurt. Deze ‘kunstbeweging’ wil kunst brengen voor jong en oud, voor beginners en gevorderden.

Onze andere partners voor deze Meet Up waren het Innovatiecentrum en Vormingplus die we bevroegen over hun werking en link met sociale innovatie. 

Liesbeth van Vormingplus Oost-Brabant ziet het in de sociaal-culturele sector in Vlaams-Brabant bruisen van de goede ideeën. Maar het blijft vaak bij 'dromen'... De provincie heeft deze 'goede ideeën' willen stimuleren en helpen verwezenlijken met het droomproject 'Knijp eens in mijn arm'. Deze eerste editie leverde ruim 114 -zeer uiteenlopende- dromen op. Uit die rijke dromen-oogst selecteerde een jury drie projecten voor een vervolgtraject: de begeleiding van een 'droomfixer' die hun droomwens helpt concretiseren. Femma Peizegem is als winnaar uit de bus gekomen.

Het regionale Innovatiecentrum Vlaams-Brabant werd toegelicht door Bas Sturm. Het innovatiecentrum ondersteunt en begeleidt KMO’s (onder meer in het aanvragen van subsidies) en werkt samen met kennisinstellingen om innovaties binnen ondernemingen tot stand te brengen. Deze technologische innovaties hebben ook vaak een sociale relevantie, zoals de ontwikkeling van een pleister die het mogelijk maakt voor mensen met een catheter om te douchen. 

Onze zoektocht naar twee sociaal innovatieve cases uit Vlaams-Brabant bracht ons bij Voedselteams en Open Schuur. Twee trekkers van de projecten kregen dan ook de microfoon in handen voor een toelichting over het hoe en waarom van hun idee.

Open schuur
‘Open Schuur’ is een idee dat ontstaan is bij een consortium van organisaties waaronder Collective4, een architectenbureau dat vooral Leuvense projecten neerzet. Naast architectuur hebben Mattias Camps en zijn collega’s een tweede passie: koken en wijnen. Vanuit de overtuiging dat samen koken en eten mensen samenbrengt, geven zij workshops in hun kantoor en koken zij voor hun klanten.
Met ‘Open Schuur’ willen de organisaties een nieuwe bestemming geven aan een vervallen bedrijfssite in de stad en er tegelijk een project rond ‘voeding’ in onder brengen. De idee is om alles onder één dak onder te brengen: producent (boer), product en consument (lokale buurt) in een soort van ‘lokale en duurzame supermarkt’. 

Duurzaam bedrijventerreinmanagement
Quares is een real estate manager en richtte twee jaar geleden een innovatiecel op rond duurzaam bedrijvenmanagement. Innovatie gaat voor hen over out-of-the-box aanpak in het beheer van bedrijventerreinen en aanverwant advies. Op het bedrijventerrein Cargoville is Quares aan de slag gegaan om nieuwe verbindingen te leggen tussen de bedrijven van de site. Het resultaat daarvan, zo licht Bart De Smedt toe, is onder meer een shuttleverbinding naar het bedrijventerrein in overleg met de Lijn.. Het initiatief is gekomen van de bedrijven zelf, die het als proefproject hebben gefinancierd. Na 13 maanden bleek het rendabel en heeft De Lijn het overgenomen. In samenwerking met Natuurpunt wordt er ook gewerkt aan het verhogen van de biodiversiteit op de site.

In 5 minuten met één beeld 1 verhaal of vraag stellen: dat is de opdracht voor onze pitchers. In Leuven kwamen volgende aan bod:

Inspinazi
Inspinazie is een groep improvisatie-trainers/spelers. Een van hun vele activiteiten is in bedrijven en organisaties aan de slag gaan rond communicatie en teamwerk, gestoeld op het fundament van hun improvisatiestijl: verhaalbouw en samenspel. Veel mensen kennen het effect van een impro-workshop, ondertussen al behoorlijk populair “in company”: een fijne belevenis en voor velen een eye-opener. De stap naar langer lopende en dus meer duurzame trajecten in organisaties en bedrijven wordt nu vaker gezet. Dit laatste heeft een veel grotere impact op de mindset van mensen: er ontstaat effectief meer vertrouwen, connectie en cocreatie. Inspinazie wil deze aanpak, onder de naam Impro-Lab, verder uitbouwen. Wie helpt hen na te denken over de vorm en bekendmaking? Wie kan dit mee vormgeving in een breder "mind-for-innovation"-lab?

Good Planet
Het vroegere Green vzw heeft een nieuwe naam: Good Planet. Ze werken onder meer samen met scholen rond duurzame ontwikkeling, aan het ontwikkelen van educatieve programma’s en het aanmaken van tools om jongeren te sensibiliseren om actieve en bewuste burgers te worden. Good Planet wil echter haar scope verruimen naar het grote publiek. Welke bedrijven of organisaties willen daar in een hackaton samen voor gaan?

De Hoorn
De Hoorn is een nieuw maar intussen populair begrip in het Leuvense. De Hoorn herbergt een bedrijvencentrum voor de creatieve sector en baten een feestzaal uit in De Hoorn. Dit historisch pand, ooit een brouwerij van Stella Artois onderging na jaren van leegstand een totaalrenovatie. Gedurende 3 maanden heeft er een pop-up resto gehuisd, een samenwerking met sociale economie (horeca). Het is een sociaal project dat op een enigszins andere manier in de markt werd gezet dan een klassiek sociaal restaurant dat vooral mensen uit kansengroepen bedient. Het restaurant wil een buurt- en bedrijfsrestaurant zijn, maar mèt hoge ambities en hoogstaande keuken. Van het belang en succes is men nu overtuigd, tijd voor een doorstart deze lente!

De Soepcarroussel
Sigrid Sypré en Manu Moris verdelen in hun buurt groentepakketten van bioboerderij de Wriemeling. Zij willen hun klantenbestand uitbreiden en zijn op zoek naar mensen die zich mee willen inzetten. Daarnaast willen ze de groente overschotten redden van een stille dood op de composthoop, door er soep van te maken. Zij zijn op zoek naar een business model om dit rendabel te maken en krijgen daarvoor begeleiding bij de Sociale InnovatieFabriek.

WISPER
Wisper is een sociaal-culturele organisatie met artistieke cursussen (dans, literatuur, beeldende kunst…) voor volwassenen. Als een van de bewoners van OPEK werken ze inhoudelijk al veel samen met de andere organisaties. De idee van Saskia Oosterlynck is om ook personeel uit te ruilen om gezamenlijke problemen op te lossen en elkaar te versterken. Wie kan mee nadenken over het opzetten van een platform waar personeelsleden van de organisaties hun kennis, kunde en interesse kunnen kenbaar maken? 

Bedankt aan alle sprekers!