Nieuws

YouthStart: 4 jongeren met een droom

Weet jij waar het letterwoord NEET voor staat? Het gaat over jongeren tussen 15 en 29 jaar die niet naar school gaan en ook geen andere opleiding volgen of baan hebben ('Not in Education, Employment or Training').

Recent onderzoek van YouthStart, een organisatie die ondernemende trainingsprogramma's biedt aan kanszoekende jongeren, toont aan dat België ruim 400.000* NEET’s telt. Vooral in Antwerpen (24.958) Brussel (17.896) en Luik (15.931) zijn de aantallen hoog. YouthStart stelt vast dat het fenomeen voorkomt in elke gemeente. NEET-jongeren ondervinden grote nadelen bij hun situatie, zoals sociale exclusie, maar ook op de maatschappij heeft deze situatie een negatieve impact.

YouthStart ondervond dat het aanscherpen van ondernemingszin een belangrijke sleutel is voor maatschappelijke integratie. Tijdens een 8-daags trainingsprogramma worden kanszoekende jongeren begeleid om ondernemende vaardigheden, kennis en attitudes te ontwikkelen. De organisatie heeft hiermee inmiddels 20 jaar ervaring, in 81% van de gevallen wordt er een positieve impact bereikt. In het filmpje hierboven getuigen 4 jongeren hoe YouthStart voor hen het verschil maakte.

Werkt jouw organisatie samen met kanszoekende jongeren of ken jij jongeren die baat zouden hebben bij een training? Neem een kijkje op www.youthstart.be of contacteer tessa.delbeke@youthstart.be.

* Dit cijfer is het resultaat van een prototype geomapping. Voor de populatiegegevens zijn bepaalde assumpties van toepassing. Neem contact op voor meer info.