Ontdek samen

Een nieuw idee komt meestal nièt uit de lucht gevallen en je krijgt een ingeving voor een nieuwe aanpak ook zèlden op je bureel in je eentje. Om met een 'nieuwe' bril te kunnen kijken naar 'oude maatschappelijke problemen', heb je soms ervaring en kennis nodig. Soms geluk en creativiteit. Maar zèker de inspiratie, hulp en feedback van anderen. 
Ook jouw concept heeft vermoedelijk baat bij feedback, inspiratie en partners. De Sociale InnovatieFabriek helpt je daarbij op verschillende manieren.

Online inspiratie

Praktijkvoorbeelden

De Sociale InnovatieFabriek spot wekelijks prakijkvoorbeelden van sociale innovaties uit Vlaanderen en in Brussel.
Ken je een voorbeeld dat hier nog niet bij staat? Laat het ons weten! We maken graag promotie voor uw concept.
In onze publicaties lees je meer over de sociale innovaties van het jaar. Op workshops krijg je een exemplaar. De Engelstalige versie met uitgebreidere uitleg over de werkwijze van de Sociale InnovatieFabriek kan je hier ontdekken.

Ontmoeten

Sociale innovatie ontstaat daar waar mensen met verschillende ervaringen, expertise of bezigheden samen komen. De Sociale InnovatieFabriek organiseert daarvoor inspiratiemomenten. Hou onze kalender in de gaten voor nieuwe ontmoetingsmomenten of bekijk het vormingsaanbod in de Sociale Innovatie Academie.

Lerend netwerk

Je zoekt advies of begeleiding voor je sociaal innovatief concept? Bij een klassiek advies- of consultancybureau kan dat advies al snel peperduur worden. Niet bij de Sociale InnovatieFabriek. Wij zoeken naar een sociale win-win. Je krijgt begeleiding op maat van jouw concept, maar in ruil zet je je achteraf ook in om àndere mensen met een vraag verder te helpen. We zijn er immers van overtuigd dat iedereen bepaalde knowhow heeft die relevant is voor sociaal innovatoren. Jij hebt misschien expertise in het opzetten van partnerschappen waar iemand anders baat bij heeft. Die persoon kent evenwel wèl veel over business modellen, waar een derde innovator weer naar op zoek is. Die op zijn beurt weer een andere innovator goed zou verder helpen rond impactmeting. Enzovoort. 

Peer-to-peer leren in de praktijk

Heb je een sociaal innovatief concept, dan gaan we tijdens een oriëntatiesessie met je na na op welke vlakken je concept er al staat en waar het nog verder dient versterkt te worden. Deze 'versterking' wordt niet gegeven door het personeel van de Sociale InnovatieFabriek, maar door innovatoren uit ons 'lerend netwerk' die samen met jou op zoek gaan naar antwoorden voor problemen bij je innovatie. Het lerend netwerk sociale innovatie is een uitgebreide groep van innovatoren, experten en kritische denkers uit de bedrijfswereld, maatschappelijk middenveld en daarbuiten, gepassioneerd door sociale innovatie en gedreven om er voor te zorgen dat jouw concept het verschil kan maken.

De Sociale InnovatieFabriek gaat na wie uit het netwerk voor jouw concept de meest interessante sparringpartner is. We bieden de mogelijkheid gedurende een halve dag met deze sparringpartner te werken aan het versterken van jouw sociaal innovatief concept tijdens een versterkingsessie. De sparringpartner krijgt vooraf informatie over je project en een leiddraad voor het gesprek, zodat hij of zij goed geïnformeerd met jou kan vergaderen.