Praktijk

Praktijk: Armen Tekort

Langdurige armoede leidt niet alleen tot materiële tekorten, maar ook tot psychische kwetsuren. Mensen die lang in armoede leven, verliezen vaak elke vorm van eigenwaarde en zien (én grijpen) daardoor geen kansen meer. 

De Antwerpse vzw ArmenTeKort wil daar iets aan doen, vertelt mede-oprichter Theo Vaes. “In Antwerpen leven naar schatting 8000 mensen in kansarmoede. Door hun gebrek aan eigenwaarde ‘pakt’ de traditionele hulpverlening niet. Daarom hebben wij, na drie jaar onderzoek en gesprekken met een honderdtal Belgische en internationale wetenschappers en academici, deze vzw opgericht.”
 
Het is een typisch buddyproject: kansrijke vrijwilligers doen activiteiten met kansarme burgers. Maar het is wel de bedoeling dat zij tijdens het traject op zoek gaan naar hun krachten en talenten. “Het bijzondere is dat wij niet mikken op de typische vrijwilligers die op zoek zijn naar een zinvolle tijdsbesteding. Ons doelpubliek bestaat uit drukbezette mensen, ondernemers bijvoorbeeld, die toch tijd willen maken voor zo’n engagement. En ook uniek: wij investeren bijna uitsluitend in de opleiding van die kansrijken. Ze leren onder meer anders te kijken naar de wereld en de verdoken krachten en talenten van hun buddy op te sporen. En achteraf zijn er nog extra opleidingen rond empowerment, zodat die kleine ontdekkingen systematisch in de verf gezet kunnen worden.”

Vaes: “We hoopten op 50 kansrijke buddy’s, maar dat werden er intussen al 90. We merken dat mensen – zelfs als ze erg weinig tijd hebben – bereid zijn om zich te engageren, zolang ze zelf een duidelijk verschil kunnen maken. Door één persoon blijvend te helpen, bereik je meer dan door geld te storten voor een of ander goed doel.’
 

[ Deze tekst verscheen eerder in DS Avond.]