Praktijk

#SheDIDIT

Ondernemen is een zaak voor mannen en voor de happy few? Neen! Er mag dan maar 1 op de 3 ondernemers een vrouw zijn, hun aantal stijgt wel. Om vrouwen te inspireren, zet #SheDIDIT leading ladies met migratieroots in de kijker.

#SheDIDIT is een uniek platform van ondernemend vrouwelijk talent met hun roots buiten België. Markant vzw, Muslinked en Arteveldehogeschool willen met dit project ondernemende vrouwen met diverse roots in de kijker zetten en als expertes naar voren schuiven. Dit doet #SheDIDIT door 3 concrete acties: een campagne met sterke verhalen, een superdiverse talent pool aan vrouwelijk talent en events die groeimogelijkheden bieden.

Zeven sterke vrouwen vormen het gezicht van de campagne. Hun verhalen leer je kennen via de website en via een campagne op sociale media. Daarnaast ontwikkelden ze een talent pool van experten. Bedrijven, organisaties en media kunnen deze vrouwen via de website vrij contacteren. Talenten worden gematcht en versterkt via (gratis) mentor- en coachingevents. Zo wil #SheDIDIT ondernemende vrouwen samenbrengen en versterken.

Volg de #SheDIDIT Facebookpagina voor meer inspiratie en een overzicht van hun activiteiten.

#SheDIDIT is een INTEGRATIEPACT-project, met de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid "Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, via AMIF".
Het INTEGRATIEPACT stimuleert vanuit een breed draagvlak zoveel mogelijk actoren om acties te nemen om discriminatie op basis van nationaliteit, zogenaamd ras en afkomst te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen.